Vele afgoden

Handelingen 17

15 En zij die Paulus begeleidden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheüs te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. 16 En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. 17 Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. (Handelingen 17:15-17)

Paulus wordt door wat mensen naar Athene gebracht, maar die mensen die laten hem daar achter. Ze gaan weer terug naar Berea en daar moeten ze Silas en Timotheüs vertellen dat ze zo snel mogelijk naar Athene moeten komen. Maar Paulus kan niet wachten, zijn geest prikkelde in hem.

De woorden in Jakobus 5 waar Jakobus schrijft dat Elia net zo iemand is als wij, kunnen we hier ook toepassen. Paulus is ook een man van vlees en bloed, wij zijn net als hij. We moeten hem niet op een voetstuk gaan zetten zodat wat er hier gebeurd ons niet confronteert. Want dat moet het juist wel doen.

De geest van Paulus raakt geprikkeld, het lijkt alsof hij zichzelf niet kan stoppen om de mensen te vertellen over het heerlijke evangelie dat Jezus heeft gebracht. Hij kan niet stilzitten en gaat er op uit om de mensen het heerlijke nieuws te verkondigen. Dit heeft te maken met het kennen van Gods hart voor de mensen.

Wat prikkelde Paulus? Lukas beschrijft het als de vele afgoden die Paulus zag, het zijn die afgoden die de geest van Paulus prikkelde. Hij ziet de leegte waarin de mensen leven en hij weet dat hij het antwoord heeft. De lege goden staan voor een verlangen die men maar niet kan beantwoorden. Deze goden staan voor de wanhoop om toch maar een god in het leven te hebben.

En als wij werkelijk vervuld zijn met de heerlijkheid van God dan moet in ons hetzelfde gebeuren als we bijvoorbeeld de tv aanzetten. Want dan zien wij ook de leegte waarin deze wereld leeft. Ze hebben helemaal niets waarin ze kunnen wandelen. Zij hebben ook het evangelie nodig. De geest prikkelt in ons omdat wij iets hebben dat de wereld nodig heeft.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.