Bijzonder verhaal

Handelingen 13

28 En hoewel zij geen reden voor Zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus Hem te laten doden. 29 En toen zij alles volbracht hadden wat er over Hem geschreven was, namen zij Hem van het hout af en legden Hem in het graf. 30 Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt; 31 en Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met Hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem en die nu Zijn getuigen zijn bij het volk. (Handelingen 13:28-31)

Het is geen kleine boodschap die Paulus geeft in deze synagoge. Wij kennen deze boodschap al, zelfs als we geen christen zijn weten we dat er blijkbaar een Jezus was die aan het kruis was gehangen en weer uit de dood was opgestaan. En misschien omdat we er mee zijn opgegroeid doet het ons niet zoveel meer, maar dit verhaal is radicaal.

Er is geen enkel ander voorbeeld van een mens waarvan zo’n verhaal de ronde doet. Verstoten door zijn eigen volk, terwijl Hij de redder en zaligmaker is. Gekruisigd door de religieuze leiders, maar dan ook opgestaan uit de dood. Dit moeten we niet zo makkelijk accepteren, want de consequenties zijn net zo radicaal als het verhaal zelf.

Paulus staat daar tussen de Joden, hij spreekt een ongelofelijk verhaal. Het komt er nu op aan of ze deze getuigenis willen accepteren. Want dat is wat het is, een getuigenis van een mens, een getuigenis van een Joodse broeder. Dat vraagt om meer dan een kopje thee en wat kaakjes, dit vraagt om een hart dat oprecht wil nadenken over wat er hier wordt verteld.

Misschien klinkt dit raar, maar we moeten het allemaal niet zo makkelijk accepteren. Het spreekt niet van een groot geloof als we de kruisiging en wederopstanding van Jezus gewoon zonder al te veel moeite accepteren. We moeten bewust zijn van de gevolgen, we moeten inzien dat het niet slechts een mooi verhaal is dat bij onze religie hoort. We moeten realiseren dat we ons vertrouwen stellen in iets dat nooit meer zal gebeuren.

En als we dat beginnen toe te passen in ons leven begrijpen we dat ons geloof dieper is dan de zondagse kerkdienst. Het is niet een religie die ons zingeving geeft, maar het is een geloof dat radicaal is omdat wat God gedaan heeft radicaal is. Het veranderd ons leven, het veranderd hoe we in ons geloof staan.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.