Gods weg met mensen

Handelingen 13

16 Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen en u die God vreest, luister: 17 De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte, en Hij heeft hen met een machtige arm daaruit geleid. 18 En Hij heeft gedurende de tijd van ongeveer veertig jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. 19 En nadat Hij in het land Kanaän zeven volken uitgeroeid had, verdeelde Hij hun land onder hen door het lot. 20 En daarna gaf Hij hun ongeveer vierhonderdvijftig jaar richters, tot aan de profeet Samuel. 21 En van toen af vroegen zij om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende veertig jaar. (Handelingen 13:16-21)

Als je deze preek vergelijkt met de preek die Petrus gaf toen hij naar Cornelius ging dan zien we dat men een hele andere insteek gebruikt. Petrus begon gelijk over het werk van Jezus, maar Paulus begint bij het werk van de Vader. Voor een niet-Jood betekent dit lange verhaal namelijk niet zoveel, maar voor een Jood is dit alles, dit is de weg die God is gegaan met Zijn volk.

Zo is er voor iedereen een uniek evangelie, want God is met iedereen een eigen weg gegaan. Het is niet een uniek evangelie omdat we iedereen naar de mond willen praten, maar omdat God bij iedereen een eigen insteek heeft. Want op het moment dat wij bij mensen aankomen dan is er een voorgeschiedenis, God is dan al een weg gegaan waar wij niet bij betrokken zijn geweest.

En daarom is het zo belangrijk dat als wij het evangelie verkondigen, dat wij het doen door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest weet wat er aan vooraf is gegaan, de Heilige Geest weet welke insteek het hart kan raken. Er is niet 1 evangelie, er is een evangelie voor iedereen. Een goede en mooie boodschap waarbij God een weg gaat met mensen.

En zo is God een weg gegaan met het volk Israel, een weg die uniek is, een weg waarbij God Abraham had uitverkoren. En zij die daar luisteren naar Paulus zijn de nakomelingen van die lange weg. En zij moeten weten dat die weg niet ergens gestopt is, maar dat die weg juist een nieuwe dimensie heeft gekregen. Zij mogen hun geloof nog meer verdiepen omdat God Zijn Zoon heeft gegeven.

Wat is jouw evangelie? Welke weg is God met jouw leven gegaan? Heeft hij jouw aangeraakt met Zijn liefde in Jezus? Het evangelie is geen standaard verhaal waarin Jezus voor jou is gestorven en jij daarom naar de hemel mag. Het “goede nieuws” is dat de Vader met jouw leven bezig is om het werk van Jezus in jou te volbrengen. Een werk dat Hij lang voordat je geboren was al in gedachten had.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.