Hemelse werkelijkheid

Handelingen 12

6 Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. 7 En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. 8 En de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij. 9 En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. (Handelingen 12:6-9)

Dit zal waarschijnlijk niet gelijk de volgende dag zijn geweest, zoals het hier beschreven is lijkt het er op dat Petrus op een later moment na het Pascha naar een andere plek is gebracht zodat hij makkelijk aan Herodes voorgeleid kon worden. Nu werd het zekere voor het onzekere genomen en sliepen er zelfs soldaten naast hem in de cel.

Maar als God antwoord dan is er niets dat daar tegenin kan gaan. Zelfs als je naam Herodes is kun je niets veranderen aan wat God gaat doen. De hemel grijpt in en stuurt een engel naar Petrus toe. En we kunnen zelf het verhaal lezen en ons verbazen over hoe wonderbaarlijk het is wat er hier gebeurd.

Maar laten we dit verhaal nu niet van ons afduwen alsof het zo bijzonder is en dat het in ons leven nooit zal gebeuren. Want zo bijzonder is het niet, het is Jezus die ons laat bidden, zoals in de hemel zo ook op aarde. De Vader wil niets liever dan dat wij verlangen naar Zijn ingrijpen in de aardse gang van zaken. Elisa moest bidden voor de ogen van zijn dienstknecht, alleen dan kon hij zien dat er een legermacht aan engelen was.

Petrus zelf weet even niet of hij een visioen ziet of dat dit echt is. Voor hem is de hemelse en aardse werkelijkheid zo verweven dat het hem zelfs in verwarring brengt. Wij moeten onszelf er van overtuigen dat dit voor vandaag is en dat is dan ons geloof. Als wij er van overtuigt zijn dat wij het niet meer nodig hebben, dat ons zoiets toch niet zal overkomen, dan is dat jouw geloof.

Er is een hemelse werkelijkheid die we mogen zien. Net als de dienstknecht van Elisa, dat onze ogen open zijn voor een werkelijkheid die laat zien dat Jezus heeft overwonnen. Niemand is tegen ons, God is voor ons.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.