Profetisch handelen

Handelingen 11

27 En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië. 28 En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de Geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. 29 En de discipelen besloten, ieder naar vermogen, iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden, 30 en dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. (Handelingen 11:27-30)

Er gebeurd op dit moment een hele hoop in de wereld. De vraag is zijn wij als kerk voorbereid? Dit klinkt als een vreemde vraag voor ons Christenen die alles maar over ons heen laten komen. Hoe kunnen wij nu voorbereid zijn?

Maar dat is wel wat hier gebeurd, een profeet krijgt door de Geest te kennen dat er een hongersnood staat te komen. En de kerk reageert daarop. En dit zijn twee belangrijke aspecten van het christelijk leven. Wij hebben namelijk gaven ontvangen die ons in deze situaties moeten helpen. Wij hoeven geen slachtoffers te zijn als we dicht bij God wandelen en reageren op Zijn aanwijzingen.

Jezus was ook een profeet, ook Hij heeft vele profetische woorden gegeven. En waarom zou Hij die woorden nu aan ons hebben gegeven? Er is maar 1 simpel antwoord en dat is dat wij daar op reageren. Het moet ons helpen om sterk te staan in de momenten dat het moeilijk wordt. Zijn wij dit kwijt, gaat het zo goed in ons leven dat we Zijn woorden niet meer nodig hebben?

Ook vandaag zijn er nog vele mensen die profetische woorden ontvangen en die uitspreken. Ze zijn er niet om interessant te lijken, ze zijn er om ons te helpen. God wil profetisch spreken om ons zo verder te helpen in ons geestelijk leven. Maar ook als kerk wil Hij blijvend profetisch spreken zodat de kerk zichzelf kan voorbereiden op wat gaat komen.

De gemeente van Antiochië reageert op het profetische woord en in geloof zamelen ze geld in voor de kerk in Judea. Het is tijd dat de kerk dit onderdeel van het geloof weer aanpakt. We leren luisteren naar wat God profetisch aan ons wil vertellen en daarna reageren we daarop, niet met een sceptische houding, maar met een open houding in geloof.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.