God ziet het

Handelingen 5

1 En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom, 2 en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. 3 En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? 4 Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. (Handelingen 5:1-4)

In het vorige hoofdstuk beschreef Lukas hoe Barnabas een echt offer bracht, hij verkocht een stuk land en de opbrengst gaf hij aan de leiders om te verdelen onder de volgelingen van Jezus. Deze man en vrouw wilde het voorbeeld volgen en verkochten ook een stuk land. Het is niet duidelijk of ze van te voren al twijfelden of pas toen ze het geld in handen hadden, maar blijkbaar was het toch net iets te veel om weg te geven en daarom hielden ze iets achter.

En we weten dat we eigenlijk precies hetzelfde doen. Hoe vaak doen wij niet net alsof we zulke goede christenen zijn. Elke zondag trouw naar de kerk, maar thuis zijn we een monster. Het is precies hetzelfde, elke keer dat we iets in het geniep doen, is het God die het ziet en dat moeten we ons realiseren.

Ananias was zich daar niet van bewust op het moment dat hij naar de apostelen ging. Hij dacht dat hij de boel voor de gek kon houden, niemand wist het behalve zijn vrouw. God ziet het, we kunnen niets verborgen houden voor de schepper van hemel en aarde. We kunnen iedereen om ons heen laten denken dat alles perfect is, maar God houden we niet voor de gek.

En dat moeten we ons realiseren. Ananias zal een hoge prijs betalen voor deze poppenkast. Het is tijd dat wij God echt vrezen, dat ons geloof niet bepaald wordt door een dominee of door onze ouders, maar door onze liefde voor God. Dat mensen in onze gemeente niet ontmaskerd worden is niet omdat we allemaal beter zijn dan deze twee mensen.

God ziet het als we opstaan, God ziet ons in alles wat we doen. En zo moeten we leven, niet in angst maar in vertrouwen dat Hij met ons gaat en ons kracht geeft om te doen wat we moeten doen. Oprecht geloof is bewust zijn van Gods aanwezigheid.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.