Getuigen

Handelingen 4

19 Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. 20 Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. 21 Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. 22 Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar. (Handelingen 4:19-22)

Waar zijn wij getuigen van? Dat is de vraag die wij onszelf moeten stellen. Want Petrus en Johannes hebben een getuigenis waar ze simpelweg niet over kunnen zwijgen. Ze hebben een ervaring met een opgestane Jezus, ze hebben een ervaring met de Heilige Geest, hoe kunnen ze daar nu over zwijgen?

Er zijn zelfs boeken die ons leren hoe we over Jezus kunnen getuigen. Ze gaan stap voor stap door het evangelie beschreven in de bijbel om ons een goed overzicht te geven hoe we andere mensen kunnen bereiken. Maar ook wij voelen het verschil tussen mensen die over Jezus praten vanuit een kennis die ze hebben opgedaan uit boeken of mensen die Jezus en de Heilige Geest hebben ervaren.

Getuigen betekent dat we iets hebben ervaren en daarvan getuigen. Dan kunnen wij ook onze mond niet meer houden, omdat deze getuigenis onuitwisbaar is. Discussie heeft dan geen zin meer omdat we spreken vanuit een realiteit die niemand kan ontkennen. Het is dan niet meer het werk van een evangelist, het is het leven van een christen dat als een licht schijnt in deze wereld.

En dan kunnen mensen ons niets doen, ze kunnen ons niet stoppen in een leven in liefde voor God. Ze kunnen ons dan verbieden te praten over Jezus, maar we kunnen niet stoppen omdat het brandt in ons leven. Kennis uit boeken zal nooit branden, alleen onze ervaring met God brandt zonder dat het kan worden uitgeblust. En dit gaat niet om ervaring zoals een mooie aanbiddingsdienst, dit gaat om ervaring in het werkelijke leven.

De ervaring zoals de discipelen dat hadden zo kunnen wij God ook vandaag ervaren. Niet door emoties, maar doordat we werkelijk vertrouwen op Zijn hand in ons leven. Het goede nieuws moet niet komen uit boeken, het goede nieuws moet komen uit onze ervaring met God in ons dagelijks leven. Dat is het om getuigen te zijn. Hoe kunnen we Gods verlossing prediken als wij het zelf niet hebben ontvangen?

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.