Theocratie

Handelingen 4

14 En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. 15 En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar, 16 en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. 17 Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. (Handelingen 4:14-17)

Als we de beweegredenen van de religieuze leiders analyseren, dan kunnen we zien waar hun autoriteit vandaan komt. Want bij de afweging over wat ze moeten doen is het eerste wat ze zich afvragen, wat het volk er van vindt. Dit is gelijk het grote probleem met democratie, de motivatie voor wat leiders doen is dan gebaseerd op de publieke opinie en niet gebaseerd op wat goed is voor het volk.

De autoriteit die Jezus had en de discipelen hadden komt niet bij het volk vandaan. Die autoriteit komt bij God vandaan. Die motivatie is dan dezelfde motivatie als die God heeft met Zijn volk. Die motivatie is dan liefde. Een theocratie is helemaal zo gek nog niet.

Het begint een beetje zielig te worden wat de religieuze leiders aan het doen zijn. Het is een beetje het politieke gedrag zo aan het einde van vier jaar regeren. Ze weten eigenlijk niet meer wat ze hier mee aan moeten. Het moet in de doofpot gestopt worden, maar het moet ook weer niet hun reputatie schaden.

Ze willen hun gezag gebruiken om de discipelen met grote dreigingen toe te spreken. Maar hebben ze dan niet door dat ze helemaal geen autoriteit hebben dan de autoriteit die het volk hen geeft. Een inferieure autoriteit probeert een hogere autoriteit te commanderen, dat klinkt logisch en dat is niet logisch.

Zo moeten wij weten dat wij een autoriteit hebben die niet gebaseerd is op deze wereld. Wij leven in een andere wereld met een autoriteit die van God komt. En deze autoriteit moeten we niet op een wereldse manier gebruiken, maar met de motivatie die van God komt. Een autoriteit die vol van liefde is.

 

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.