Waar Hij is

Lukas 24

25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! 26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. (Lukas 24:25-27)

Het is duidelijk, ze hadden beter moeten nadenken. De profeten hadden het al voorzegd, Jezus moest sterven om zo op een plek te komen waar nog niemand was gekomen.

Dit laatste is erg belangrijk om ons te realiseren, want wij zijn erg huiverig om onszelf te vergelijken met Jezus. We plaatsten Jezus op een voetstuk zodat Hij onbereikbaar wordt voor ons. Maar is dat ook de bedoeling van de Vader?

Het was heel duidelijk de bedoeling dat Jezus naar ons toe moest komen, als mens. Het is duidelijk dat Jezus moest sterven als mens om zo uit de dood op te staan om zo in Zijn heerlijkheid in te gaan. En die heerlijkheid is dezelfde heerlijkheid als dat Jezus had voor het begin, maar nu als mens. Deze heerlijkheid is nieuw en Jezus is daarin de eerstgeborene en wij mogen Hem daarin volgen.

Met andere woorden dit is altijd het verlangen van de Vader geweest om een weg te banen voor ons zodat wij ook in deze heerlijkheid kunnen wandelen. En dat verlangen is altijd duidelijk uitgelegd door de profeten en dat verlangen legt Jezus hier uit aan deze twee mannen. Jezus kwam niet om wat aanpassingen aan de geschiedenis te doen door de Romeinen te verjagen, Jezus kwam om onze persoonlijke geschiedenis radicaal te veranderen.

En Jezus gaat door de hele geschiedenis om deze mannen tot in detail te laten zien dat het plan van God met Zijn Zoon geen opwelling is. Tot in detail heeft God dit plan voorbereid om ons Zijn kinderen een weg naar Zijn heerlijkheid te geven. En dat moet ons geloof geven, een vertrouwen dat Gods werk in ons leven veel groter is dan het afwassen van onze zonden. Jezus is ons voorgegaan zodat wij ook daar kunnen zijn waar Hij is.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.