Positie van de vrouw

Lukas 24

9 En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. 10 En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. 11 En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. 12 Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. (Lukas 24:9-12)

Het waren vrouwen die als eerste naar het graf van Jezus waren gegaan. Het waren vrouwen die als eerste het goede nieuws brachten. En het waren de vrouwen die niet geloofd werden, het was kletspraat in de oren van de discipelen.

De positie van de vrouw is vandaag de dag nog steeds een actueel punt. Hoe vaak horen we niet op het nieuws over vrouwen die minder betaald krijgen, te weinig vrouwen die een belangrijke positie hebben, vrouwen die voor minder worden aangezien en ga zo maar door. Emancipatie is een bevrijdend woord voor vele vrouwen, ze hebben een eigen leven, ze mogen bepalen wat ze zelf willen doen.

Of emancipatie nu werkelijk een zegen is van God is maar de vraag, maar dat vrouwen belangrijk zijn voor God is geen vraag. In het plan van God hebben de vrouwen hun unieke plek gekregen van de Vader, vrouwen zijn ook onderdeel van wat God wil doen. En daar moeten de mannen rekening mee houden, we moeten uitkijken dat we hen niet de mond snoeren omdat het ons nu eenmaal goed uitkomt.

De discipelen namen deze vrouwen ook niet serieus. Zij waren getuigen geweest van de engelen die hen kwam vertellen wat er werkelijk gebeurd was. En met die getuigenis kwamen ze bij de discipelen. En natuurlijk heeft Jezus twaalf mannelijk discipelen gekozen, maar dat betekent niet dat vrouwen geen rol hebben in het Koninkrijk van God. Gods verlangen is om hen ook te betrekken bij Zijn werk.

En daar moeten we voor open staan. Want misschien maken wij God monddood door vrouwen niet te laten spreken. Want zij kwamen met het goede nieuws, zij waren ook getuigen en die getuigenis komt ook bij God vandaan.

God maakt hier een bewuste keuze om deze vrouwen als eerste het grote nieuws te laten ontdekken. Wat een heerlijke keuze, want dat openbaart werkelijk het hart van de Vader voor vrouwen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.