Ik had het je nog zo verteld

Lukas 24

5 En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? 6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: 7 De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. 8 En zij herinnerden zich Zijn woorden. (Lukas 24:5-8)

Ze hebben een ‘aha’ moment. De stukjes vallen op hun plek want ze beginnen door te krijgen dat er hier veel meer aan de hand is dan alleen het sterven van Jezus. God had een plan en dat plan heeft Hij uitgevoerd. Is het niet mooi om in zo’n moment terecht te komen. Het is alsof het een nachtmerrie was waaruit men wakker wordt en men zich realiseert dat men in de hemel is.

Ze herinneren zich de woorden van Jezus, ze zien nu in dat dit de weg wel moest zijn. Al hun twijfel, al hun tranen het was voor niets geweest, ze konden toch niets aan het heerlijke plan van God veranderen.

Soms horen we mensen zeggen dat Gods wegen mysterieus zijn, maar dat staat zo niet in de bijbel. Gods werken zijn verre van mysterieus, Jezus heeft het in Zijn leven er vaak over gehad, maar op de een of andere manier zijn wij vaak blind voor de signalen die God ons geeft. Het is ons wantrouwen dat elke keer twijfelt aan Gods bedoelingen met ons leven en Zijn plannen voor deze wereld.

Als God zegt dat Hij het beste met ons voor heeft, dan is dat zo, daar hoeven we geen moment aan te twijfelen. Dan mogen we in vertrouwen het leven ontvangen uit Zijn handen. Als God zegt dat Hij voor ons zal zorgen, dan hoeven we niet angstig te zijn, Hij heeft het gezegd en zal Zich daaraan houden.

God heeft een plan met ons leven en daar moeten we op vertrouwen al lijkt het alsof al onze hoop aan het kruis wordt gehangen. Hij zorgt voor ons, Hij heeft alles in handen. En al lijkt de hele wereld in te storten, God heeft ons allang vertelt wat Hij aan het doen is ons leven. Laten we luisteren met een oprecht hart, want God spreekt.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.