Verrassing

Lukas 24

1 En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. 2 Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. 3 En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. (Lukas 24:1-3)

Ze kwamen niet voor een opgestane Jezus, ze kwamen om het werk dat ze nog niet hadden afgemaakt, omdat ze de sabbat wilden houden, af te maken. Ze kwamen om hun dode Jezus, de dode Zoon van God te balsemen met specerijen. Ze wilden trouw blijven aan Jezus, ze wilden God laten weten dat ze werkelijk geloofden dat Hij gezonden was door de Vader.

Maar ze vonden iets anders, of beter gezegd ze vonden het lichaam van Jezus niet. Ze vonden een leeg graf waarvan de steen al was weggerold. Het lijkt wel of God wil zeggen: ‘Verrassing!’. En ze waren ook werkelijk verrast, waarschijnlijk wisten ze even niet meer wat ze moesten denken.

Hoe vaak staan wij niet verrast over wat God aan het doen is in ons leven? God die een perfect plan heeft, maar wij die maar niet door hebben wat dit mooie plan is. En ook al zijn we dan nog zo trouw bezig met het dienen van God, ook al zijn we nog zo trouw in ons gebed en kerkgang, we zien het niet.

Want dat gebeurt hier, deze mensen hebben geen kwade bedoelingen. Ze hebben trouw de Sabbat gehouden, ze blijven Jezus liefhebben door trouw terug te komen om het werk af te maken en toch zijn ze hier verrast. Bijna de hele wereld zag niet wat God aan het doen was, zelfs de trouwe volgelingen van Jezus.

Er is meer nodig dan een trouwe religie, soms moeten we dichtbij God komen, dichtbij Jezus zijn om Hem te leren kennen en te begrijpen wat Zijn plan is. Jezus heeft er geen geheim van gemaakt wat Zijn plan was, maar men kon het niet begrijpen omdat men zich God zo niet kon voorstellen. Dat hoeft ons niet te gebeuren, we mogen weten dat God werkelijk een eigen weg gaat die niet past in onze gedachten. Alleen als we werkelijk leren luisteren naar wat Hij ons vertelt zullen we het kunnen zien.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.