Goed advies?

Lukas 19

38 En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. 39 En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. 40 En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen. (Lukas 19:35-38)

Op zich geen slecht advies van de Farizeeën, ze waren werkelijk bekommerd om het geestelijke niveau onder de mensen. Ze hadden het idee dat de mensen nu echt te ver gingen en Jezus moest daarin niet meegaan. Het is niet zo dat deze religieuze leiders vol afschuw spraken over Jezus, alles wat ze wilden voorkomen is dat dit sprookje over Jezus uit de hand ging lopen. Jezus mag dan een populaire rabbi zijn, maar wat de mensen nu doen gaat echt te ver.

Maar wat de religieuze leiders niet doorhadden is dat Jezus werkelijk de Koning is. Natuurlijk klopt het dat het lang niet altijd waar is wat de meerderheid voor waar houdt. Ook al schreeuwen nog zoveel mensen dat Jezus niet de Zoon van God is, dat veranderd niets aan de werkelijkheid. Deze Farizeeën willen Jezus behoeden voor deze fout, maar in dit geval hoefden ze nergens bang voor te zijn, want het is de waarheid.

En daarom is Jezus’ antwoord zo veelzeggend, het draait Jezus niet om wat de meerderheid van de bevolking zegt, het gaat Hem niet om populariteit, het gaat Hem om de wil van de Vader. En dit is de wil van de Vader, dit moment is door God geregisseerd en daar kan niemand wat aan veranderen. Als deze mensen niet zouden zingen, dan zouden het de stenen zijn die God alle eer geven voor de komst van Zijn Zoon.

Het is zo’n sterk antwoord dat aangeeft dat God alles in Zijn handen heeft en Zijn weg gaat. Vele keren in het Oude Testament geeft God aan dat we het van Hem moeten verwachten. En Jezus weet dat, Hij weet dat de waarheid niet ongedaan gemaakt kan worden door wat de meerderheid denkt. Hij weet dat de hele schepping zal buigen voor Hem en Hem zal erkennen wanneer Hij terug komt.

Dit moet ons hoop geven en weten dat we alles van Hem mogen verwachten. Hij is God en wij zijn Zijn schepping, daar verandert de media niets aan. Al is de hele wereld er nog zo van overtuigd dat er geen God is, dat Jezus slechts een leuke profeet was, God blijft voor eeuwig dezelfde. Als wij het niet doen zullen de stenen het uitschreeuwen: Hij is Koning, Hosanna.

<d

ea class=”scripture” onclick=”goscripture(‘Lukas 19’);” href=”#”>Lukas 19</a>
<em>38 En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. 39 En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. 40 En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen.</em> (Lukas 19:35-38)

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.