Alles loslaten

Lukas 18

25 Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 26 En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? 27 Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. (Lukas 18:25-27)

Eerst zegt Jezus dat het makkelijker is voor een kameel om door het oog van de naald te gaan dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. Daarna zegt Jezus dat het onmogelijk is voor de mens, maar bij God is alles mogelijk. Wat voor conclusie kunnen we uit deze woorden van Jezus trekken?

Een foute conclusie is dat we rijk kunnen zijn en toch het Koninkrijk van God kunnen binnen gaan. De gedachte is dan dat ondanks de rijkdom alles bij God mogelijk is, maar dat is niet wat Jezus hier probeert te zeggen. Want bij zo’n conclusie laten we weten dat de eerste uitspraak van Jezus eigenlijk komt te vervallen door de tweede uitspraak, omdat de twee uitspraken elkaar tegen lijken te spreken.

De rijke jongeling moest zijn rijkdom juist loslaten om het eeuwige leven te ontvangen. De jongeman was blijkbaar op dat moment niet bereidt om gehoor te geven aan deze eis van Jezus en hij ging bedroefd weg. Jezus reageert hierop met deze uitspraak over het oog van de naald en de discipelen zien dan in dat het haast onmogelijk is om zalig te worden.

Het gaat hier dus om het durven los te laten van alles in het leven. De prioriteit in het leven moet dan zijn dat we het Koninkrijk van God zoeken. Het is dus allemaal niet zo vanzelfsprekend en makkelijk, het vraagt alles van ons. En dat realiseren de discipelen zich, vandaar dat zij deze vraag stellen.

Maar bij God is alles mogelijk, bij God is het mogelijk dat wij alles los kunnen laten. In Zijn kracht is het mogelijk om te voldoen aan de eisen om het eeuwige leven te beërven. En op deze manier spreken de uitspraken van Jezus elkaar niet tegen. De eis blijft staan en die eis kan vervuld worden als Gods kracht in ons leven gaat werken. In Hem is het mogelijk, in Hem kunnen wij de kracht ontvangen om alles los te laten en het Koninkrijk van God te zoeken.

Die eis blijft altijd staan, ook na het kruis. Wij willen zo graag dat alle last van ons afvalt, maar het evangelie is zoveel groter en mooier. Gods liefde en heerlijkheid is er niet om ons een beetje schoon te wassen, maar om ons de kracht te geven alles hier op aarde los te laten om zo het Koninkrijk van God binnen te gaan.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.