Maar dat staat niet in de wet

Lukas 18

21 En hij zei: Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. 22 Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij. 23 Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. (Lukas 18:21-23)

De man wil weten hoe hij het eeuwige leven kan beërven. Eerst laat Jezus deze jonge man weten dat hij de wet trouw moet navolgen en dat schijnt hij al te doen. Maar nu gaat Jezus een stap verder en deze stap verklaart waarom de wet nog steeds belangrijk is. Want nu wijst Jezus deze jonge man op een onderdeel van zijn leven dat voor hem waarschijnlijk belangrijker is dan het ontvangen van het eeuwige leven.

De mazen van de wet zijn de onderdelen waardoor we onder de wet uit kunnen komen. Op een slinkse wijze gebruiken we de regels op zo’n manier dat we toch dingen kunnen die moreel eigenlijk niet kunnen. Het geeft ons als het ware de mogelijkheid om de wet naast ons neer te leggen. Maar als we op deze manier naar de wet kijken dan begrijpen we niet het hart achter de regel.

Zo hebben we soms discussies tijdens een jeugddienst of bijbel kring over wat nu wel of niet zou mogen volgens de bijbel. We gebruiken de verzen die ons kunnen helpen om toch dat te kunnen doen wat eigenlijk dubieus is. En dat is de wet niet begrijpen, dat is niet naar het hart van de regel kijken.

Want de jonge man die doet toch trouw wat de wet voorschrijft en nu is het Jezus die hem weer een extra last geeft. En die extra last staat niet eens in de bijbel, waar haalt Jezus dit nu vandaan? Jezus kent het hart van de wet, Jezus weet wat het verlangen van de Vader is. En dat is waarom Jezus deze uitspraak doet.

Deze jonge man heeft zoveel gedaan om het eeuwige leven te ontvangen, maar net niet alles. En dat is wat God van ons vraagt, Hij moet nummer 1 worden in ons leven, Hij moet alles zijn waar wij naar verlangen. En dat is het doel van de wet in ons leven. Het doel is niet dat we krampachtig gaan leven om God zo te vriend te houden, het doel is het kennen van Gods verlangen en er naar wandelen.

En dat moeten we leren, zo moeten we de wet van God lezen. We moeten niet proberen de mazen te vinden, we moeten proberen het hart van God te vinden in al de regels die in de bijbel staan beschreven. Alleen zo zullen we begrijpen wat Jezus ons hier wil vertellen. Daarom is de samenvatting van de wet heel simpel: God lief hebben boven alles en…..

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.