Als een kind

Lukas 18

15 En zij brachten ook de jonge kinderen bij Hem, opdat Hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. 16 Jezus echter riep die kleinen tot Zich en zei: Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. 17 Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan. (Lukas 18:15-17)

We moeten als christenen echt gaan inzien dat het leven in het Koninkrijk van God totaal anders is. Het heeft helemaal niets van doen met deze wereld. Het is een nieuw leven met de regels (verlangen) van God in de praktijk gebracht.

De discipelen hebben nog niet genoeg geleerd en Jezus bestraft hen gelijk. Jezus is de Koning van dit koninkrijk en Hij wil heel duidelijk hebben hoe we in dit koninkrijk moeten staan. En wij moeten dit ook duidelijk hebben, want wij hebben toegegeven aan het verlangen dat ook naar boven kwam in de discipelen. Als wij onszelf vergelijken met deze wereld wat is er zo anders?

We hebben alles zo ingewikkeld gemaakt met dogma’s en regels. Voor alles moeten we een antwoord kunnen formuleren. We plaatsen dominees en voorgangers op voetstukken alsof ze wat bijzonders zijn. Maar wanneer draait het evangelie om het Koninkrijk van God dat we moeten ontvangen als een kind? Wanneer vergeten we alles wat zo belangrijk is in deze wereld en gaan we als een kind naar God op zoek?

Op zich was het helemaal niet vreemd wat de discipelen deden. Het is normaal dat we een dienst hebben waarbij de kinderen netjes stil moeten zitten, anders verstoren ze de dienst. Zo moeten de discipelen hebben gedacht. Maar het is niet God die ze storen, het is ons mensen die vast moeten zitten aan orde en rituelen die gestoord raken. Zo gauw er iets anders gebeurd in onze dienst dat niet normaal is, dan is het voor ons heiligschennis, maar is het dat ook voor God?

Jezus heeft hier weer over onze motivatie. Het gaat hier om hoe wij voor Gods troon willen staan. Is het op een manier waardoor wij eigenlijk hetzelfde doen als de wereld doet, of is het oprecht vanuit een verlangen naar het Koninkrijk van God? En dat is de vraag die ons bezig moet houden.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.