Gebed veranderd

Lukas 18

11 De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. 13 En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. 14 Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. (Lukas 18:11-14)

Wij hebben al het juiste beeld bij deze gelijkenis van Jezus. Bij ons is er geen aha moment, want wij weten al dat we onszelf niet de hemel in moeten prijzen als we voor God willen staan. Maar de mensen die naar Jezus aan het luisteren waren, voor hen was het wel een nieuwe boodschap, zij zagen een religieuze leider die alles wist en dus wel gehoord moest worden door God.

En het oordeel over deze tollenaar was ook snel geveld, deze man had geen schijn van kans voor de troon van God. God zal met afschuw naar hem hebben gekeken. De woorden die Jezus deze tollenaar in de mond had gelegd zullen misschien niet eens effect hebben gehad op de mensen, ze zullen hebben gedacht dat het de juiste woorden waren voor deze zondaar.

Maar dan komt de conclusie van Jezus. Deze tollenaar waar God niet naar zou moeten luisteren volgens de toehoorders, het is juist hij die veranderd zal zijn door dit gebed. Een nederig hart, een hart dat inziet dat het God nodig heeft. Dat is het hart waar God naar verlangt en het hart dat God zal antwoorden.

Natuurlijk bidden wij niet zoals de Farizeeër, maar hoe komen wij voor God? Is ons gebed een uiting van afhankelijkheid, waarin we onze Vader laten weten hoezeer wij Hem nodig hebben? Want dat is wat Jezus deze tollenaar laat bidden, dat moet het hart zijn achter elk gebed. Zolang wij bezig blijven met onze eigen trots, zolang wij standaard gebeden blijven bidden zal ons leven nooit veranderen in gebed.

En dat laatste is de sleutel om te zien of ons gebed, echt een gebed is. Heeft het gebed dat wij bidden invloed op ons leven, wordt ons leven veranderd naar mate wij groeien in afhankelijkheid van God? Want dat is wat gebed moet doen. Deze tollenaar kwam uit de tempel, gerechtvaardigd door God. Zijn leven was veranderd omdat hij zich afhankelijk voor God neerlegde. De Farizeeër gaat weer hetzelfde naar huis, wetende dat God wel blij met hem moet zijn, want hij is niet zoals de rest van de wereld.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.