Het einde is nabij

Lukas 18

7 Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? 8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? (Lukas 18:7-8)

In de vorige overdenking is het duidelijk geworden dat geloof niet automatisch komt als we christen zijn. De vraag van Jezus hier heeft dus ook niets te maken met of wij christen zijn of niet, het gaat er om dat wij vertrouwen in Hem. En dat vertrouwen komt in de eerste plaats tot uiting in gebed waarin wij ons werkelijk tot de Vader richtten. Niet een standaard gebed dat we oplepelen voor en na de maaltijd, maar oprecht gebed waarin we voor de troon van God komen.

In dit gedeelte wilde Jezus ons leren om te volharden en te bidden. En het is dit volharden en dit gebed dat laat zien of wij werkelijk geloof hebben. Zijn wij als kerk bezig met de terugkomst van Jezus zijn wij aan het volharden in gebed om Zijn terugkomst in te luisteren? Dat is waar Jezus het over heeft.

Jezus heeft het over een weduwe die van een onrechtvaardige rechter blijft eisen dat hij haar zal helpen, zo moeten wij ook in gebed blijven voor de terugkomst van Jezus. Met andere woorden Jezus vraagt Zich in deze verzen af of er nog mensen zijn die bidden voor Zijn terugkomst op het moment dat Hij terugkomt. Nee, we hoeven niet bezig te zijn met allerlei theorieën over de terugkomst van Jezus, alles wat Jezus vraagt is of wij Zijn terugkomst nog verwachten door te bidden en te volharden.

In hoofdstuk 17 hebben we kunnen lezen dat op het moment dat Hij terugkomt de mensen gewoon bezig zullen zijn met werken, trouwen en andere normale dingen. Ze zullen het niet verwachten. Maar geldt dat ook voor ons? Meerdere keren in de evangeliën heeft Jezus het over klaar staan, Hem verwachten. En dit geloof moeten wij hebben, dit is het geloof waar Jezus Zich zorgen over maakt.

Laten we bidden en verlangen, laten we volharden in ons zoeken naar wat God wil doen in ons leven en met de wereld. Laten we bidden voor de komst van Jezus, want dan is er werkelijk het geloof in ons hart naar dat wat God wil doen.

Deze boodschap is niet voor de super geestelijke christenen die altijd maar bezig zijn met de terugkomst van Jezus. Deze boodschap is voor elke christen, dat wij altijd verlangen naar en bidden voor de terugkomst van Jezus.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.