Geloof vinden?

Lukas 18

7 Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? 8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? (Lukas 18:7-8)

Waarom zou Jezus Zich afvragen of Hij nog wel geloof zal vinden wanneer Hij terugkomt? Zeker als we in onze tijd kijken dan zijn er toch genoeg christenen en tot de tijd dat Jezus komt zullen er altijd christenen zijn. Waar heeft Jezus het over?

En dat is een hele goede vraag en het antwoord zit hem in de betekenis van geloof. Wij gaan er van uit dat geloof automatisch verbonden is met het christen zijn. Ik geloof in Jezus, ik geloof in het kruis, ik geloof dat Hij voor mijn zonden gestorven is. Het geloof is dan een overtuiging van wat wij denken dat de waarheid is. Andere mensen zijn er van overtuigd dat er marsmannetjes zijn, maar dat is geen geloof, het is een overtuiging of een mening.

Geloof is een vertrouwen en in ons geval is het een vertrouwen in onze Vader. Een vertrouwen dat Hij hoort, een vertrouwen dat Hij geneest, een vertrouwen dat Hij vergeeft. En op het moment dat wij dit vertrouwen hebben zal dat duidelijk worden in ons handelen. En dat is waar geloof tot uiting komt. De overtuiging hebben dat Jezus bestaat is geen geloof, de religieuze leiders in de tijd van Jezus zullen daar geen moment aan hebben getwijfeld.

Het probleem was dat zij niet geloofden dat Jezus gekomen is als de Zoon van God en dat kwam heel duidelijk tot uiting in hun houding tegenover Jezus. Andere mensen zagen wel dat Jezus de Zoon van God is, de Messias en dat kwam ook in hun houding naar voren. Vertrouwen in Wie Jezus is moet elk moment van de dag zichtbaar zijn in ons leven. De momenten dat we het moeilijk hebben, moeten we gericht zijn op God en van Hem het antwoord verlangen, dat is geloof.

En dan kunnen we ook begrijpen waarom Jezus Zich zorgen maakt om het geloof als Hij terugkomt. Hij maakt Zich geen zorgen of er nog wel christenen zijn, Hij maakt Zich zorgen of er dan nog wel mensen zijn die verlangen naar terugkomst. Mensen die volharden en bidden tot de Vader, in smekingen en dankzeggingen vragen om de terugkomst van Jezus. Want alleen dan wordt duidelijk dat wij werkelijk geloof hebben in de terugkomst van Jezus. Alleen dan is duidelijk dat wij geloof hebben in het werk dat God wil doen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.