Geduld

Lukas 18

1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. 2 Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. 3 En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, 5 toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. (Lukas 18:1-5)

Jezus wist dat ons geduld op de proef zal worden gesteld, daarom heeft Jezus vele malen aangegeven dat we moeten volharden in ons geloof. En ook hier vertelt Jezus weer een gelijkenis waarin Hij ons aanmoedigt om de moed niet te verliezen. Daarin is het belangrijk om ons te realiseren dat de moed niet verliezen samen gaat met bidden.

De gelijkenis gaat over een weduwe, in die tijd was het zeker niet makkelijk om een weduwe te zijn. En voor deze vrouw was het nog moeilijker, omdat haar onrecht werd aangedaan, wie kan haar daar nu in helpen nu zij geen echtgenoot heeft. Dan beschrijft Jezus een onrechtvaardige rechter, voor hem gaat het niet om het rechtspreken maar om het extra geld dat hij kan verdienen doordat mensen hem omkopen. En deze vrouw zal hem daar echt niet mee kunnen helpen.

Maar de vrouw houdt vol, ze geeft niet op in haar verlangen naar de verlossing van het onrecht dat haar aangedaan wordt. De rechter geeft uiteindelijk toe ondanks dat hij een onrechtvaardige rechter is die God niet vreest. Het is puur de standvastigheid van deze vrouw die hem er toe beweegt.

Denk aan het voorbeeld van een kind die zijn vader om een brood vraagt, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel ons geven om wat wij vragen. Zo ook hier, we moeten volharden en weten dat de Vader in de hemel naar onze gebeden hoort. Als deze onrechtvaardige rechter luistert naar deze weduwe, hoeveel te meer zal God naar onze smeekbeden horen.

Het is een bemoediging om sterk te blijven staan. Deze gelijkenis moet ons kracht geven, ook al lijkt het er op dat de wereld gewoon door blijft draaien. We moeten blijven uitzien en er in gebed naar blijven verlangen naar de terugkomst van Jezus. Hebben wij ons geduld verloren, duurt het voor ons al veel te lang? Blijf standvastig in gebed verlangen, daar zit onze kracht.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.