Niet achterom kijken

Lukas 17

29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32 Denk aan de vrouw van Lot. 33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. (Lukas 17:29-33)

Jezus waarschuwt hier voor de dag die gaat komen, want op die dag moeten we niet proberen om nog snel even iets te redden. Maar waarom eigenlijk niet, heeft dat enig effect op wat er gaat gebeuren met ons leven?

Blijkbaar wel, want Jezus geeft de vrouw van Lot als voorbeeld. En de vrouw van Lot was degene die ook wegrende uit Sodom maar toch nog achterom keek ondanks dat de engelen daarvoor hadden gewaarschuwd. En als straf werd zij een pilaar van zout. Het lijkt zo hard, zo onrechtvaardig, maar het is onze manier van denken die corrupt is geworden. Wij denken dat ons handelen er niet meer toe doet, we denken dat we geloven en daarom komen we toch wel waar we moeten wezen.

Voor God is het juist heel belangrijk wat de motivaties van ons hart zijn. En daarom is deze waarschuwing van Jezus niet alleen een waarschuwing voor dat moment, want op dat moment zullen we net als de vrouw van Lot vanuit een reflex reageren. Dat moment zal niet bepaald worden door slechts één verkeerde beslissing, dat moment zal bepaald worden door ons hart.

En dat is waar Jezus hier voor waarschuwt. Als wij zoveel mogelijk proberen te redden in dit leven, met andere woorden als wij altijd maar bezig zijn met hoe wij dit leven hier op aarde kunnen verbeteren en naar onze hand kunnen zetten, zullen we het uiteindelijk verliezen. Want het zal deze motivatie zijn die op die grote dag nog iets zal proberen te redden van het koninkrijkje dat wij hier hebben opgebouwd.

Het gaat om ons hart, het gaat er om hoe wij hier in het leven staan. Wat is ons verlangen, wat is de motivatie achter alles wat wij doen? En die motivatie zal naar voren komen op het moment dat deze rampen zullen gebeuren en Jezus terugkomt. Kijk niet achterom, maar richt je op wat gaat komen. We moeten uitkijken naar die dag ook al weten we niet wanneer hij komt. We moeten klaar staan en ons hart gericht hebben op wat Jezus zal doen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.