Van een andere kant

Lukas 14

1 En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten. 2 En zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht. 3 En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën: Is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken? 4 Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. 5 En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: Wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat? 6 En zij konden Hem daarop geen antwoord geven. (Lukas 14:1-6)

Nathan komt bij David met een mooi verhaaltje over een rijke man en een arme man. En de morele antennes in David beginnen alarm te slaan, want het verhaaltje laat zien hoe slecht deze ene rijke man handelt. En als koning ziet hij het als zijn verantwoording om hier over te oordelen. Maar dan veranderd Nathan het verhaal en laat zien dat David die slechte man is.

Wij zijn zo oneerlijk als het over morele waarden gaat. De eisen die wij aan anderen stellen zijn vaak zoveel zwaarder dan de eisen die wij aan onszelf stellen. We zien de balk niet in onze eigen ogen, maar alleen de splinters in de ogen van andere mensen.

En dat is wat de Farizeeën en wetgeleerden hier doen. Ze passen de wet zo toe dat het voor hen goed uitkomt, maar dat het voor een ander een zware last wordt. Want als er een ezel in de greppel is gevallen zullen zij er zeker voor zorgen dat die er uitgehaald wordt, maar als Jezus iemand wil genezen dan mag dat opeens niet meer.

En in onze tijd hebben we wel geleerd van dit verhaal. We doen niet zo moeilijk over de zondag, er is heel veel mogelijk. Maar als dat de les is die we uit deze verzen halen dan gaan we voorbij aan de bron van het probleem. Maar het gaat hier helemaal niet om de zondagsrust, het gaat om de bron van ons moraal.

Want als wij de letter er bij gaan halen zonder de Geest dan krijgen wij een zelfde soort moraal. Dan wordt het onze eigen interpretatie die bepaalt wat goed is of niet. En dan is de interpretatie altijd gekleurd door ons eigen leven, dan schrijven we boeken vol dogma’s vanuit onze eigen interpretatie. Maar op het moment dat we God leren kennen, dat we Zijn hart zoeken en leven naar Zijn Geest dan veranderd er wat. Dan leren we te kijken naar de andere kant van het verhaal, zoals David ook inzag dat Hij die slechte man was.

Laten we eerlijk zijn en werkelijk zoeken naar Gods hart in Zijn openbaring. Laten we de bijbel niet gebruiken voor ons eigen gewin, maar laten we zoeken naar wat God tegen ons wil zeggen. Alleen dan zullen we niet vallen zoals de Farizeeën en wetgeleerden hier aan het vallen zijn.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.