God heeft alles in handen

Lukas 13

31 Op diezelfde dag kwamen er enige Farizeeën en zeiden tegen Hem: Ga weg en vertrek vanhier, want Herodes wil U doden. 32 En Hij zei tegen hen: Ga heen en zeg die vos: Zie, Ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag word Ik voleindigd. 33 Intussen moet Ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. (Lukas 13:31-33)

Jezus had de discipelen gezegd dat ze naar de overkant zouden varen. Ze stapten in de boot en Jezus viel in slaap. Een storm kwam en de discipelen werden bang, dan stopt Jezus de storm en laat hen weten dat ze echt te weinig geloof hebben. Als Jezus zegt dat ze de overkant zullen halen, dan zullen ze dat.

Dit rotsvaste vertrouwen laat Jezus hier zien. De religieuze leiders komen bij Jezus met het nieuws dat Herodus Jezus wil doden. Of de religieuze leiders nu echt bezorgd waren of niet, het antwoord van Jezus is heel duidelijk. Jezus doet het werk van de Vader en dat kan niemand stoppen, zelfs Herodus niet.

Jezus vergelijkt Herodus met een vos, het is duidelijk niet bedoeld als een compliment. Jezus laat daarna ook het contrast zien, Hij die mensen aan het bevrijden en genezen is en Herodus die maar doet wat hem uitkomt. Een vos die de wijngaard kapot maakt omdat het alleen maar om zichzelf bekommert.

Herodus en de religieuze leiders mogen denken dat Herodus het voor het zeggen heeft, maar dat heeft hij niet. Jezus heeft God aan Zijn zijde. Het is God die Zijn plan zal volmaken en niemand zal Hem daarin kunnen stoppen. Jezus zal doorgaan met zijn werk en zal doen wat God van Hem vraagt.

En daarom weet Jezus dat niemand Hem kan stoppen, Jezus is er van overtuigd dat Hij nog werk te doen heeft. En die overtuiging is omdat het Gods plan is voor Zijn leven. En ook weet Hij dat Zijn tijd zal komen in Jeruzalem om te sterven en daarmee Zijn werk te volmaken. Hij weet de weg die Hij moet gaan, Hij weet het werk dat Hij moet doen en daarom weet Hij dat niemand, zelfs Herodus niet, Hem daarin kan stoppen.

Als wij deze overtuiging eens hadden, dan zouden we geen angst meer hebben. Als wij de wil van God doen in ons leven kan niemand ons daarin stoppen. Herodus niet, de storm niet, want God heeft alles in Zijn handen. Hebben wij dit geloof?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.