Aanmoediging

Lukas 13

20 En Hij zei opnieuw: Waarmee zal Ik het Koninkrijk van God vergelijken? 21 Het is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was. (Lukas 13:20-21)

Weer een gelijkenis van Jezus over het Koninkrijk van God. De mensen waren blij om de nieuwe boodschap van Jezus te horen. Maar voor Jezus moet het verder gaan, want het Koninkrijk van God is niet om even stil bij te staan of om alleen op zondag aandacht aan te besteden.

Want zoals het zuurdeeg door het hele deeg zijn werk moet doen, zo moet het Koninkrijk van God ook door ons leven werken. Zolang er geen gist zit in het deeg zullen we er nooit een mooi en lekker brood van kunnen bakken. Zelfs als het gist door de helft van het deeg is vermengd, het brood zal niet de juiste smaak hebben. Het gist moet zijn werk doen door het hele deeg om een goed brood te kunnen bakken.

Zo moet het Koninkrijk van God ook door ons leven gaan werken, in elk onderdeel van ons leven. Het is een aanmoediging van Jezus, het is niet om ons een last op te leggen van wetten en regels. Kijk hoe verheugd de mensen waren toen Jezus de waarheid openbaarde in de synagoge. (vers 17) Die blijdschap kan zoveel groter zijn als we gaan inzien hoe heerlijk het Koninkrijk van God kan zijn in ons leven.

Het is een aanmoediging om ons hele leven te laten beïnvloeden door het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is geen buffet waar we alleen dat uit halen wat wij lekker vinden. Het Koninkrijk van God is een heerlijkheid dat alles in ons leven in goud kan veranderen. En daar moeten we naar verlangen, deze vreugde moeten we omzetten in eeuwige blijdschap, een blijdschap die hemels is.

Een gebakken brood zonder gist, is dat nog wel een brood? Een christen zonder het zuurdeeg van het Koninkrijk van God is dat nog wel een christen? Laten we aangemoedigd zijn om het Koninkrijk van God te accepteren voor alles in ons leven. Laat het doordringen tot het kleinste detail, alleen dan kunnen we werkelijk de heerlijke vreugde van God zien.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.