Verzamel schatten in de hemel

Lukas 12

16 En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. 17 En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. 18 En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. 19 En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. 20 Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.(Lukas 12:16-21)

Waarom doen we wat we doen? Deze vraag zouden we onszelf elke dag moeten stellen, want het draait niet om wat we doen, maar het draait om waarom we het doen. God kijkt naar ons hart, Hij ziet onze motivaties en weet precies wat onze drijfveer is. We kunnen God niet voor de gek houden.

Jezus wil nog sterker uitleggen waarom we heel voorzichtig moeten zijn met hebzucht en rijkdom. Want we kunnen ons leven zo indelen dat het draait om materieel gewin en we daardoor heel ver van de waarheid leven. Het leven draait dan om werken en kopen. Altijd willen we meer of moeten we verder op vakantie. En als we er op gewezen worden dan hebben we het idee dat we het wel verdienen, want we werken hard genoeg.

Er moet een moment zijn dat we onze keuze niet baseren op de groei van ons vermogen, maar dat we de keuze baseren op wat echt nodig is. De gelijkenis die Jezus vertelde wil dat duidelijk maken. Een man bij wie het vermogen maar blijft groeien dat hij zelfs grotere schuren moet bouwen om alles op te slaan. En dan uiteindelijk heeft hij genoeg bij elkaar gespaard om te genieten van het pensioen.

En dat is het moment dat God hem naar huis haalt. Wat heeft hij dan met zijn leven gedaan? Alleen maar gewerkt hebben om iets te bereiken waar hij niets mee zal doen. En dat is hebzucht, dat is het verlangen naar een zekerheid in ons eigen vermogen.

Maar wat is echt nodig? Rijk zijn in God. Daar moet ons leven vol van zijn, daar moeten we naar verlangen elke dag. Rijk zijn in God, verlangen naar Zijn hand, verlangen naar Zijn zegeningen. We kunnen ons leven niet los zien van onze God die ons geschapen heeft. We willen zo graag ons leven scheiden van onze religie. De religie is alleen maar ons eeuwige leven veilig te stellen. Maar dan zijn we net als deze man bezig, ons leven hier op aarde op te bouwen en als we dan sterven hebben we niets meer over. Verzamel schatten in de hemel.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.