Wat als Jezus hier nu was?

Lukas 11

47 Wee u, want u bouwt de grafmonumenten voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. 48 U getuigt dus dat u instemt met de daden van uw vaderen, want zij hebben hen gedood en u bouwt hun grafmonumenten. 49 Daarom heeft de wijsheid van God gezegd: Ik zal profeten en apostelen naar hen toe zenden, en van hen zullen zij sommigen doden en anderen vervolgen, 50 opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld af vergoten is, 51 van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen het altaar en het huis van God. Ja, Ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. (Lukas 11:47-51)

Doen alsof onze neus bloed, daar zijn we goed in. We bouwen grafmonumenten voor onze geestelijke voorvaders of hij nu Johannes Calvijn is of een John Wesley. Maar in werkelijkheid hebben we God de mond gesnoerd. We hebben ons geloof vastgelegd en dichtgespijkerd in boeken, het staat op onze websites en daar willen we niet meer van afwijken.

De geestelijke leiders hebben de touwtjes in handen, zij hebben een religie geschapen waar God geen mening over mag hebben. Nu Jezus is gekomen en God openbaart is er een conflict ontstaan tussen Wie God werkelijk is en wat deze religieuze leiders er van gemaakt hebben. God heeft profeten en apostelen gestuurd, maar ze willen niet luisteren.

Wij geloven al niet meer dat God vandaag de dag ook nog wil spreken. Wij denken dat wij de perfecte religie hebben. Wij hebben alles zo uitgedokterd, God hoeft vandaag de dag geen moeite meer te doen, wij weten alles al. Profeten bestaan niet meer, dromen en visioenen zijn uitgestorven. Slechts een enkele keer kiest God iemand speciaal uit die dan wat bijzonders doet.

Doen wij niet precies hetzelfde, misschien vermoorden wij geen profeten meer, maar willen wij wel luisteren? Staan wij nog wel open voor God om vandaag tot ons te spreken? Is er een honger in ons leven dat God Zichzelf openbaart in ons hart? Durven wij te twijfelen en het dan aan God te vragen?

God spreekt vandaag de dag nog steeds, Hij wil nog steeds in ons leven komen en spreken door visioenen en dromen. Hij wil de kerk nog steeds onderwijzen door Zijn Heilige Geest. Er is zoveel mis in de kerk van vandaag. En misschien noemen mensen dit zwartkijken, maar we moeten realistisch zijn. Wij zitten net zo vast als de religieuze leiders in de tijd van Jezus.

Wat zou er gebeuren als Jezus nu in onze gemeente zou komen? Zou Jezus ons een schouderklop geven of zou Hij ons keihard de waarheid vertellen? Waarschijnlijk het laatste, want zo heilig en zo oprecht is ons geloof helemaal niet. Waarschijnlijk zouden wij Jezus met z’n allen het kerkgebouw uitgooien.

Wee u die hele mooie gebouwen bouwt en websites heeft die up to date zijn. Wee u die de liturgie tot in de puntjes geregeld heeft. Wee u die het hele Onze Vader elke dag bidt. Waar is uw verlangen werkelijk? Bestaat uw leven werkelijk uit bidden, zoeken en kloppen?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.