Monotoon leven

Lukas 11

52 Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen, tegengehouden. 53 Toen Hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en Farizeeën hevig tegen Hem tekeer te gaan en dwongen zij Hem Zich over veel dingen uit te spreken: 54 zij spanden strikken voor Hem om iets uit Zijn mond op te vangen, opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen. (Lukas 11:52-54)

Wat is de sleutel tot de kennis? Blijkbaar zijn het de wetgeleerden die de mensen deze kennis onthouden. Zij zijn zelf niet binnen gegaan en hebben zelfs die mensen die wel wilden binnen gaan tegengehouden.

Als we in de bijbel het woord ‘kennis’ tegen komen dan moeten we niet gelijk denken aan een hoop gegevens. Bij het woord ‘kennis’ moeten we in de eerste plaats denken aan het woord kennen. Als wij iemand kennen, dan betekent het niet dat we die persoon hebben bestudeerd uit boeken. We hebben ervaring met die persoon, we hebben die persoon leren kennen omdat we samen zijn opgetrokken.

En dat is de ‘kennis’ waar Jezus het hier over heeft. De levenservaring van een groei in het persoonlijk leren kennen van God. Een geloof dat heeft leren zien Wie de Vader is voor ons leven en wat Zijn verlangen is voor ons leven.

Wat de wetgeleerden hebben gedaan is de wetten van Mozes uitpluizen en daarin zoeken naar regels voor het leven. Regels die ons leven structuur moeten geven. Ze hebben niet gezocht naar de weg die naar God leidt, ze hebben gezocht naar de weg voor een leven dat God hopelijk goed zal vinden. Het is als het medicijn voor bijvoorbeeld mensen die last hebben van ADHD. Het medicijn probeert een balans te creëren in het denken, maar tegelijk neemt het elke vorm van creativiteit weg, het wordt een monotoon leven.

Maar het is juist het gevecht in het leven, het zoeken naar de waarheid, het oprecht verlangen naar wat God wil doen in ons leven wat de sleutel is naar de kennis. Niet het domweg volgen van regels, maar het zoeken naar Gods wil en verlangen voor ons leven.

Dat is de sleutel voor de deur waarmee we werkelijk kunnen ingaan. Dat is de sleutel naar een ervaring met God. Bidden, zoeken en kloppen. Laten we niet kijken naar onze religie of onze dogma’s maar laten we kijken naar hoe wij God leren kennen zoals Hij werkelijk is.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.