Het licht op de tafel

Lukas 11

33 Niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene, en ook niet onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien. 34 De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht; maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. 35 Zie er dus op toe, dat het licht dat in u is, geen duisternis is. 36 Als dus uw lichaam helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht. (Lukas 11:33-36)

Als je een lamp aansteekt, dan verstop je die niet, dan laat je die schijnen zodat je er wat aan hebt. Zo moeten wij onze tijd hier op aarde ook gebruiken om het Koninkrijk van God te zoeken. We moeten bezig zijn met juiste verlangen in ons leven. We kunnen onze tijd verdoen met het verstoppen van het licht en bezig zijn met duistere dingen, maar Jezus wil ons laten weten dat we juist naar het licht op zoek moeten zijn.

Deze omstanders zijn getuige van wat Jezus aan het doen is. Jezus schijnt hier als een licht in de wereld, de openbaring van de Vader. Alles wat Jezus hier doet is Gods heerlijkheid openbaren aan de mensen. Zijn liefde, Zijn macht, Zijn heerlijkheid, Zijn heiligheid, Zijn rechtvaardigheid. Aan ons de keuze wat wij met deze getuigenis doen.

Als wij onze ogen openen voor wat God wil laten zien, wat Hij wil spreken in ons leven dan zetten wij werkelijk het licht aan in ons leven. Misschien vragen we ons af wat dan precies duisternis is? Alles wat we niet zouden doen op het moment dat we weten dat God precies ziet wat we doen, dat is de duisternis. Als we tijdens de kerkdienst op een scherm zouden laten zien wat wij deze week op televisie of internet hebben zitten kijken, dan weten we precies wat wel of niet duisternis is.

Deze mensen zijn aan het zeuren over of Jezus nu wel of niet de Zoon van God is. Maar Jezus wil juist dat ze op het licht gericht zijn. En als ze werkelijk aan het zoeken zijn naar het licht van God dan zal hun leven veranderen. Dan zal hun leven vol vrede zijn, de rust van God zal hun kracht zijn.

Laten wij horen naar wat Jezus zegt, wij moeten ook het licht laten schijnen in ons leven. Dan zullen we werkelijk geestelijk gezond zijn, dan zal alles in ons leven schijnen van Zijn licht. Zoek eerste het Koninkrijk van God, bid, zoek en klop want alleen dan zetten we het licht werkelijk op de tafel zodat iedereen het kan zien.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.