Een oprecht zoeken

Lukas 11

29 Toen de menigte te hoop liep, begon Hij te zeggen: Dit geslacht is een verdorven geslacht; het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. 30 Want zoals Jona voor de inwoners van Ninevé een teken geweest is, zo zal ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. 31 De koningin van het Zuiden zal in het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen en zie, meer dan Salomo is hier! 32 De mannen van Ninevé zullen in het oordeel samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier! (Lukas 11:29-32)

De mensen verlangen een teken van Jezus, zodat ze er zeker van kunnen zijn dat Jezus werkelijk door God gezonden is. Waarom geeft Jezus dit dan niet? Daar is een hele belangrijke reden voor en die reden legt Jezus uit met twee voorbeelden.

Het ene voorbeeld is de inwoners van Ninevé, ze voelden zich aangesproken door de woorden van Jona. Ze werden zichzelf er van bewust dat waar ze mee bezig waren echt niet klopte, ze hadden wel degelijk door dat God er absoluut niet blij mee was met wat ze aan het doen waren. Daar hadden ze geen teken voor nodig.

Vele mensen blokkeren dit gevoel, elke keer als ze worden gewezen op hun verkeerde werken, hebben ze een excuus of praten ze het goed. In onze tijd gaat het zelfs zo ver dat ze het helemaal niet meer slecht vinden. Ze wuiven elke gedachte van moreel bewustzijn weg. Maar mensen die oprecht zijn in hun gedachten zullen zich wel degelijk gaan afvragen of het wel goed is wat ze doen. Daar moeten we geen wonder voor nodig hebben.

En dan is daar het voorbeeld van de koningin van het Zuiden die Salomo bezocht. Waarom kwam ze, waarom was er zo’n honger naar het horen van de wijsheid van Salomo? Hoofdstuk 11 van Lukas begon met de bemoediging van Jezus om te bidden, te zoeken en te kloppen. En dat is precies het antwoord op deze vraag. Deze mensen waren helemaal niet op zoek naar de waarheid, er was geen verlangen naar een openbaring van God. Daarom vragen ze om een teken.

De koningin uit het Zuiden had geen teken nodig, omdat er een verlangen in haar was naar die waarheid. Haar zoeken, haar kloppen werd beantwoord door haar bezoek aan koning Salomo. Als er werkelijk een verlangen is naar de waarheid uit God zullen wij die vinden zonder een wonder of teken.

En dat is het teken dat Jezus hier geeft. Hij roept de omstanders op om net als de mensen uit Ninevé werkelijk hun hart te doorzoeken. Hij roept de mensen op om net als die koningin te zoeken naar de waarheid, naar dat wat meer is dan een teken van God. Mensen die oprecht zoeken naar God zullen Hem vinden. Is dat niet genoeg voor ons, of willen wij ook eerst een teken voordat we serieus worden in ons geloof?

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.