Onze Vader

Lukas 10

1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. 3 Geef ons elke dag ons dagelijks brood. 4 En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. (Lukas 11:1-4)

We moeten ons dus realiseren dat Jezus hier niet een gebed aanleert dat ze uit hun hoofd moeten kennen. Ook al is er geen enkel probleem met het bidden van het ‘Onze Vader’, het probleem komt als we even het ‘Onze Vader’ gaan bidden. Als dit gebed een dagelijkse routine wordt zonder dat de inhoud nog betekenis heeft voor ons dan hebben we niet begrepen wat Jezus hier ons wil leren.

Ten eerste was het revolutionair van Jezus om God als Zijn Vader aan te spreken. Dat Jezus daarna ook nog eens de discipelen leert om hun God ook als Vader aan te spreken is helemaal bijzonder. Hiermee leert Jezus de discipelen op welke manier zij voor de Vader mogen komen.

Het is niet slechts een aanhef waar Jezus mee begint, het is de manier waarop wij de troon van God benaderen. Hoe staan wij in gebed? Met welk geloof staan wij voor Gods troon? Is Hij werkelijk onze Vader, komen wij werkelijk voor Zijn troon wetende dat wij Zijn kinderen zijn. Dit is wat Jezus ons wil leren, Hij wil dat we werkelijk tot de Vader komen, wetende dat wij Zijn kinderen zijn.

Wij komen niet voor een boze God, hopende dat Hij misschien naar onze gebeden zal luisteren. Onze gebeden zijn geen proefballonnetjes die misschien wel of niet worden verhoord. Onze gebeden zijn geen mooie verhalen waardoor we in ieder geval kunnen zeggen dat we voor de ander gebeden hebben.

“Onze Vader, wij komen voor Uw troon omdat we van U afhankelijk willen zijn. We komen voor Uw troon omdat we zoeken naar Uw hand in ons leven. Onze Vader, we willen bidden omdat we weten dat U antwoord, we willen zoeken omdat we weten dat we dan zullen vinden en we willen kloppen omdat we dan weten dat U open doet.”

‘Onze Vader’, is geen officiële aanhef, onze Vader is weten vol van geloof dat we bij onze Vader terecht kunnen voor alles. Jezus probeert ons beeld van God te vormen, zodat we weten dat we veilig zijn bij de God van hemel en aarde. Ons beeld van de God van Abraham mag een beeld zijn dat bevrijding en verlossing geeft, waar alle last van ons afvalt omdat we weten dat we een Vader hebben die ons ziet als Zijn kinderen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.