Confrontatie

Lukas 9

7 Herodes, de viervorst, hoorde al de dingen die door Hem gebeurden. En hij verkeerde in onzekerheid, omdat door sommigen gezegd werd dat Johannes uit de doden was opgewekt, 8 en door anderen dat Elia verschenen was, en door weer anderen dat een van de oude profeten opgestaan was. 9 En Herodes zei: Johannes heb ik onthoofd. Wie is Deze dan over Wie ik zulke dingen hoor? En hij probeerde Hem te zien te krijgen. (Lukas 9:7-9)

Zeker voor die tijd was Herodus een grote naam. En om die naam zomaar te gebruiken moet Lukas er wel heel zeker van zijn geweest dat Herodus dit werkelijk heeft gedaan. En zoals Lukas al aan het begin van zijn brief heeft geschreven, wil hij de feiten op een rij zetten zodat wij zelf een afweging kunnen maken.

Het probleem met de wereld is dat ze het leven onder controle willen houden. Herodus is een belangrijke leider en er gebeurt wat in zijn koninkrijk waar hij geen invloed op kan uitoefenen. Johannes had hem al eerder gewaarschuwd dat zijn leven niet strookt met wat God verlangt en Herodus zijn ‘vrouw’ had er voor gezorgd dat Johannes z’n mond zou houden. Dat is wat de wereld doet, het wil graag controle houden over het leven. Denk aan abortus of euthanasie.

Het is eigenlijk een angst dat Herodus hier heeft, de angst voor zijn eigen leven. Want wat als er hier een man is die werkelijk van God komt en net als de profeten in het oude testament aan zijn hof komen om hem terecht te wijzen. Een angst dat wat hij doet, waarvan hij weet dat het niet mag, wordt aangewezen als slecht. En dat mag niet gebeuren bij hem als koning.

En dit is wat de wereld constant doet, ze willen God niet toelaten omdat ze weten dat er dan een hoop naar boven komt dat moet verdwijnen. Ze willen niet in het licht komen want dan weten ze dat de duisternis in hun leven zichtbaar wordt. Ze hebben duisternis liever.

Herodus wilde Jezus te zien krijgen, maar Jezus had daar blijkbaar geen behoefte aan. Hij heeft in ieder geval de uitnodiging niet aanvaard. Hij kwam met een ander doel, Hij hoeft zich niet te verantwoorden bij deze koning, Hij is de Koning der koningen en de Heer der heren.

Dit stukje tekst relativeert de grote bazen van de wereld. Het relativeert onze opgeblazen trots, dat wij wel even de wereld organiseren hoe wij denken dat het moet. Maar als Jezus daar werkelijk komt dan willen wij het onze er van weten, dan willen wij er invloed op hebben. Maar dat kan niet, Hij is het licht der wereld, Hem kunnen we niet uitdoven, we kunnen ons alleen misschien proberen te verstoppen, tijdelijk.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.