Simpel evangelie

Lukas 9

3 En Hij zei tegen hen: Neem niets mee voor onderweg: geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld. Ook mag niemand van u twee stel onderkleren bij zich hebben. 4 En welk huis u ook zult binnengaan, blijf daar en vertrek vandaaruit. 5 En als ze u niet zullen ontvangen, vertrek dan uit die stad en schud ook het stof af van uw voeten, tot een getuigenis tegen hen. 6 Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken. (Lukas 9:3-6)

De discipelen worden er op uitgestuurd om het evangelie te verkondigen en de zieken te genezen. Jezus geeft de discipelen nog enkele opmerkelijke instructies. Ze mogen niets meenemen, geen lunch en geen extra kleren. Ook moeten ze geheel vertrouwen op de gastvrijheid van de mensen.

Jezus werkt onder Zijn eigen volk. Dit zijn de kinderen van Abraham, de kinderen van de belofte. Jezus kwam niet om een nieuw geloof te brengen, Jezus kwam als een boodschapper, als een licht van God om een hele nieuwe tijd in te luiden voor het volk Israël. Het ideale scenario zou geweest zijn indien ze allen het nieuwe verbond tussen God en hen hadden aangenomen.

Jezus stuurt de discipelen er op uit om onder de joden dit evangelie verder te verkondigen en de werken van God te laten zien. De vreemde instructies die Jezus hier geeft kunnen we als volgt interpreteren: de discipelen moeten leren vertrouwen op God. Toch is er ook een ander manier waarop we hier naar kunnen kijken, het kan ook te maken hebben met de manier waarop Jezus het volk wil bereiken.

Want zoals Jezus onder het volk gekomen was, hulpbehoevend afhankelijk als een priester van de gaven van het volk, wil Jezus dat de discipelen er ook op uit gaan. Want daardoor wordt zichtbaar wie open is voor het nieuws dat God wil brengen. Dan wordt zichtbaar bij wie de deur open gaat voor het nieuwe verbond. Daarom is het ook dat Jezus duidelijk maakt dat de discipelen in dat huis moeten blijven waar ze gastvrij worden opgevangen. Van daaruit moeten ze hun taken vervullen in dat dorp.

En op het moment dat er niemand is die hen wil ontvangen moeten ze demonstratief het stof van hun voeten schudden en doorgaan naar het volgende dorp. De vreemde instructies zijn er vooral om de discipelen te helpen op de juiste plek te komen. Want wie is bereid om deze discipelen te ontvangen en te horen naar wat God hen wil vertellen door deze volgelingen van Jezus?

Jezus begrijpt als geen ander, dat een hart dat open is voor het woord van God, het hart is dat het zaad nodig heeft. En niets moet daarbij in de weg staan, zelfs niet extra kleren of proviand.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.