Het leven geven

Lukas 9

10 En toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden zij Hem alles wat zij gedaan hadden. Hij nam hen mee en vertrok, alleen met hen, naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaïda heette. 11 Toen de menigte dat merkte, volgden zij Hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk van God; en hen die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond. (Lukas 9:10-11)

Eigenlijk zou Jezus even alleen willen zijn met Zijn discipelen. Ze komen terug met grote verhalen, in een ander evangelie staat er dat zelfs de demonen naar hen luisterden. Het feit dat Jezus even alleen met Zijn discipelen wil zijn laat zien wat Jezus eigenlijk bedoelt met het maken van discipelen.

Deze twaalf discipelen worden gevormd, gesterkt en onderwezen voor een leven samen met de Vader. En dat gebeurt niet op afstand met een internet cursus, een online overdenking of wekelijks op een samenkomst, maar dagelijks, dag en nacht. Jezus wil nu even alleen zijn met deze mannen die Hij wil vormen tot apostelen. Want de ervaring die zij hebben is dezelfde ervaring die Hij heeft. Nu kunnen ze Jezus nog meer begrijpen in wat Hij doet en waarom Hij het doet.

En daarom wil Hij even samen met hen zijn, hen begeleiden in deze ervaring die ze hebben gehad. Hij wil ze er op wijzen dat ze de juiste focus moeten houden. Het gaat niet om wat ze nu allemaal voor elkaar hebben gekregen, het blijft altijd gaan om hun relatie met de Vader. En Jezus begrijpt dat als geen ander.

Maar veel tijd heeft Jezus niet, want zo gauw Hij wil vertrekken en de mensen er lucht van krijgen gaan ze achter Hem aan. Ondanks dat Jezus Zich probeert te verstoppen in afgelegen plekken weerhoudt het de mensen er niet van om Hem te blijven volgen. Het licht dat Jezus en Zijn discipelen nu schijnen in Israël is zo aantrekkelijk dat mensen vergeten na te denken over hun verantwoordelijkheden en maar achter Jezus aan blijven gaan. Wat de motieven ook zijn, ze weten dat Jezus iets heeft dat zij ook willen hebben.

En ondanks dat het Jezus verlangen was om even alleen met de discipelen te zijn, neemt Hij toch weer de tijd om tot de mensen te spreken, te onderwijzen in de werkelijke liefde van God. Jezus leven is er alleen om te geven, Hij geeft Zichzelf helemaal over aan ons zodat wij mogen komen tot de heerlijke openbaring van het Vaderhart.

Dit is pastoraat, dit is een leven naar de wil van de Vader, een leven dat er op gericht is zodat zij die werkelijk de Vader willen kennen, Hem zullen kennen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.