De zending van de twaalf

Lukas 8

1 Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, 2 en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. (Lukas 9:1-2)

Een gedeelte waaraan weinig predikers zich aan durven te branden. We zullen hier niet snel een preek over horen, want het is nogal radicaal. Jezus is nu niet alleen zelf bezig om mensen te genezen en het evangelie te prediken maar Hij stuurt de discipelen er ook op uit om hetzelfde te doen als Hij.

Allereerst de logische conclusies. Jezus was er blijkbaar van overtuigd dat de discipelen er klaar voor waren om er zelf op uit te gaan. Ze hadden zoveel geleerd van Jezus dat ze genoeg wisten van het Koninkrijk van God om er ook een prediker van te zijn. Ook was hun geloof in zoverre gegroeid dat ze zelf ook de zieken konden genezen.

Jezus zond hen uit als verlengstuk van Zijn eigen leven. Wat Hij aan het doen was, mochten zij nu ook doen. Jezus gaf hen de kracht en de macht over alle demonen en om ziekten te genezen. Hierbij moeten wij ons realiseren dat het nu de keuze is van de discipelen wie zij zullen genezen. Zij hebben de kracht en de macht ontvangen, zij hebben die verantwoordelijkheid gekregen. Het vertrouwen van Jezus was zo groot dat Hij hen er zelfstandig op uit stuurde.

Wat de reden is voor deze beslissing kunnen we vanuit deze twee verzen nog niet concluderen. Alles wat we kunnen concluderen is dat Jezus wel het verlangen had om hen er op uit te sturen. Het was niet het smeken van de discipelen, het was de keuze die Jezus had gemaakt.

En de vraag is of dat verlangen nu niet meer in God leeft? Is er nu niet meer het verlangen van God dat er mensen op uit worden gestuurd om precies hetzelfde te doen als wat Jezus de discipelen beval te doen? Natuurlijk zijn er over de hele wereld mensen bezig met het verspreiden van het evangelie of het opzetten van zendingsorganisaties. Maar om eerlijk te zijn, zijn we vaak bezig met onze eigen visies. Wij hebben een hart voor deze groep, wij hebben een visie voor dit.

Jezus stuurde de discipelen er op uit met Zijn kracht en macht om mensen te bevrijden, te genezen en om het goede nieuws te vertellen. Het is één geheel, het is alles Gods hart. En waarom zou dit hart van God nu niet meer actueel zijn? Waarom zouden wij nu niet door God er op uit gestuurd worden om hetzelfde te doen als de discipelen?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.