Wat is waarheid?

Lukas 8

51 Toen Hij in het huis gekomen was, liet Hij niemand binnenkomen dan Petrus, Jakobus, Johannes, en de vader en de moeder van het kind. 52 Allen huilden luid en bedreven rouw over haar. Hij zei: Huil niet; zij is niet gestorven, maar zij slaapt. 53 En zij lachten Hem uit, omdat zij wisten dat zij gestorven was. (Lukas 8:51-53)

De mensen waren aan het huilen, waarschijnlijk was dit gedeeltelijk een gewoonte. Ze wisten het allemaal zeker het meisje was overleden. En wanneer Jezus zegt dat het meisje slaapt beginnen ze te lachen. Zij wisten dat het meisje gestorven was, zij waren getuigen van een levenloos lichaam. En die feiten spreken voor zich, die feiten spreken harder dan de woorden van Jezus.

En zo horen wij ook vaak de diagnose van een specialist dat we ergens wat aan mankeren. En die woorden dringen door in ons hart en vanaf dat moment zijn we onlosmakelijk verbonden met deze diagnose. Wij zijn niet langer meer pietje, maar we zijn pietje met een ziekte. De feiten spreken voor zich, er is geen speld tussen te krijgen.

Maar vragen we ons ooit af wat Gods kant van het verhaal is. Hoe kijkt Hij naar onze situatie? Jezus spreekt eigenlijk vol onbegrip: ‘huil niet.’ Maar dat onbegrip is omdat Jezus heel wat anders ziet, Jezus ziet een slapend meisje, Jezus weet dat het nog niet de tijd was voor de dood. Dit meisje zal weer vrolijk kunnen spelen met haar vriendinnetjes. Dat is wat Jezus ziet.

En wat is nu de waarheid? Is het meisje nu wel of niet dood? Misschien vanuit ons perspectief is ze werkelijk dood, is er werkelijk geen adem meer in het lichaam. Maar er is een hogere waarheid, een waarheid die we alleen kunnen zien vanuit Gods perspectief. Een waarheid die wordt bepaald door de Schepper van hemel en aarde. En die waarheid is sterker, die waarheid moet bepalend zijn voor ons leven.

Daarom is het zo belangrijk om Zijn kant van het verhaal te zien. Daarom is het zo belangrijk om met Hem te wandelen en te communiceren. Dokters mogen gelijk hebben, maar er is een waarheid die boven elke diagnose uitstijgt. Jezus wist dat dit meisje werkelijk slaapt en wakker zal worden, ondanks dat er geen adem in haar lichaam meer is. De diagnose die Jezus stelt is de diagnose die God bepaalt voor het leven van dit meisje.

En wat vroeg Jezus van de vader, geloof. Geloven wij in de hemelse diagnose?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.