Gaat heen in vrede

Lukas 8

46 Jezus zei: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb gemerkt dat er kracht van Mij uitgegaan is. 47 Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. 48 Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede! (Lukas 8:46-48)

Het is geloof dat Jezus van ons verlangt. Geloof in Wie Hij is. En het geloof dat deze vrouw had, was heel simpel. Als ik Hem aanraak zal ik genezen worden. Het is net als de hoofdman, die Jezus vertelt dat Hij niet naar zijn huis hoeft te komen. Een vertrouwen dat verder gaat dan het normale, het gangbare.

Jezus liet haar niet ongemerkt weggaan, want de mensen moeten weten dat dit een werkelijkheid is die niets te maken heeft met Hem als Rabbi. Het is een relatie tussen deze vrouw en God, het is een samenwerking in geloof. Daarom is het ook dat Jezus zegt tegen deze vrouw: ‘uw geloof heeft u behouden.’

Dit moet ons niet verbazen of onverschillig laten. De relatie die wij aangaan met God is werkelijk een samenwerkingsrelatie. Soms voelt het alsof wij hier op aarde onze religieuze verantwoordelijkheden nakomen en God komt Zijn verantwoordelijkheid na. En wat God wil doen in ons leven nu is Zijn goddelijke soevereine wil en Hij doet maar, daar heeft Hij onze toestemming niet voor nodig. En na de dood dan komen we pas dicht bij elkaar.

Uw geloof heeft u genezen. Het is Gods kracht die in haar lichaam vloeide, maar het is haar geloof dat samenwerkte met Gods kracht. En daarom kan Jezus ook zeggen tegen haar dat ze heen kan gaan in vrede. Haar geloof heeft bewezen dat ze wel degelijk wil samenwerken met God, haar geloof heeft bewezen dat ze niet langer op eigen houtje verder wil. Nu kan ze gaan in vrede, nu kan ze gaan wetende dat God altijd samen wil werken, God wil altijd horen naar ons geloof, Hij wil altijd antwoorden.

Ga heen in vrede, want je hebt de sleutel gevonden om te leven uit Gods kracht. Mogen wij blij zijn dat Jezus deze vrouw niet ongemerkt liet gaan. Ten eerste omdat de vrouw nu mag weten dat ze niet alleen is maar in het geloof samen met God is, in Zijn vrede. Maar ook mogen wij blij zijn want dit is een krachtige boodschap voor een ieder die zoekt. God ziet jou, God hoort jou en antwoordt, altijd.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.