Het is het kleine

Lukas 8

46 Jezus zei: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb gemerkt dat er kracht van Mij uitgegaan is. 47 Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. 48 Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede! (Lukas 8:46-48)

In al die drukte keert Jezus zich om en richt Hij Zich helemaal op die ene vrouw. En daarin zien we zo sterk wat belangrijk is voor God. Al de drukte die wij maken in het leven om hoogwaardigheidsbekleders of popzangers hier op aarde betekent helemaal niets voor God.

28 En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, (1 Korinthe 1:28)

Maar juiste de minste, juist dat wat er niet toe doet in onze samenleving is wat belangrijk is voor God. Jezus keert Zich tot deze vrouw en geeft haar de volle aandacht die zij ‘verdient’ in de ogen van God. Wat een liefde, wat een heilig God dienen wij.

Die momenten dat we alleen zijn, de momenten dat het lijkt alsof de wereld niet naar ons omkijkt is het juist dat er extra aandacht van God is. Juist dan zijn we belangrijk voor God. Daarom is er zo vaak de belofte in de bijbel dat als we ons op Hem richten Hij zal horen. Het is Gods karakter en wij mogen hier op vertrouwen.

Hier moeten we van doordrongen raken. Hier in India wordt er opgekeken naar buitenlanders, want die schijnen alles te hebben en met geld te smijten. En zij, zij moeten vechten voor elk gerecht. Zij kunnen niet even een reis met de trein ondernemen laat staan het vliegtuig instappen. Maar het bijzondere is dat juist zij belangrijk zijn voor God. Juist zij zijn degene op wie Jezus Zich wil richten. God wil hen oppakken en ons beschamen, God wil hen kracht geven in al Zijn heerlijkheid zodat wij zien dat wat wij hebben allemaal niets betekent.

Wie heeft Mij aangeraakt, wie heeft zich tot Mij gericht voor hulp? Richt je tot God, wees afhankelijk van Hem in het leven. Verlang naar Zijn hand, raak Zijn zoom aan in al je nood. En Zijn kracht zal tot jou stromen, kracht om te genezen, kracht om te verlossen, kracht om op te staan en te weten dat God jouw kracht is.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.