God leren kennen

Lukas 8

38 De man van wie de demonen uitgegaan waren, bad Hem of hij bij Hem mocht blijven, maar Jezus stuurde hem weg en zei: 39 Keer terug naar uw huis en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. En hij ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem gedaan had. (Lukas 8:38-39)

Doet Jezus hier wel goed aan? Hier is een man genezen van demonen, compleet vrij en wil Jezus volgen, maar Jezus stuurt hem weg. Een simpel antwoord is natuurlijk dat Jezus in de eerste plaats is gekomen voor de joden. Eerst moest Zijn eigen volk worden bereikt met het evangelie, eerst moesten zij er van overtuigd worden dat hun God de beloften van de profeten heeft vervuld. De momenten dat Jezus Zijn hand uitstrekt naar niet-joden zijn daarom ook heel erg zeldzaam.

Maar toch stuurt Jezus deze man er op uit om de mensen te vertellen wat God voor Hem heeft gedaan. Doet Jezus hier dan wel goed aan? Want zullen de mensen dan niet de verkeerde God gaan danken? Moet Jezus niet wat duidelijker zijn en een precieze omschrijving geven van de God die de joden dienen?

Blijkbaar niet. Jezus gaat hier heel bewust te werk, deze man was niet bij toeval bevrijd. Jezus was heel bewust naar deze plek gekomen en heeft heel bewust deze demonen een lesje geleerd. En Jezus stuurt heel bewust deze man er op uit naar het dorp om te vertellen wat God voor Hem gedaan heeft.

Want wat wij gedaan hebben is alles in religies te verdelen. Maar Jezus kwam niet om een religie te brengen, Jezus kwam om God te openbaren. Ten eerste aan de joden, zij moesten duidelijk hebben welke God zij aan het dienen waren. Zij moesten begrijpen dat God een verlangen en een liefde heeft voor Zijn volk.

Daarnaast moet de rest van de wereld deze God ook leren kennen. En op het moment dat mensen deze God leren kennen, als de God die bevrijd, de God die verlost, de God die liefheeft, dan zullen ze inzien dat het niet gaat om de religie die zij volgen maar om het volgen van God zelf.

Deze man wordt er op uitgestuurd om dat stukje van God te openbaren wat Hij in zijn leven heeft gedaan. Zij mogen leren dat die God anders is en niet één van de vele. En dat is evangelisatie, Paulus ging ook niet tekeer tegen al die vreemde goden, maar Hij wilde juist dat de mensen De God van hemel en aarde leerden kennen.

Wij willen zelf zo graag vasthouden aan onze denominaties, terwijl dat Jezus alleen maar tot doel heeft dat mensen God leren kennen. En dat gebeurd in bijna elke denominatie, zelfs in de rooms katholieke kerk, al is niet elke denominatie evenveel motiverend om dat doel te bereiken.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.