Angst voor goden

Lukas 8

34 Toen zij die hen weidden, zagen wat er gebeurd was, vluchtten zij en berichtten het in de stad en op het land. 35 Ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was, en ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand; en ze werden bevreesd. 36 En ook zij die het gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene verlost was. 37 En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadarenen vroeg Hem van hen weg te gaan, want zij waren met grote vrees bevangen. Hij ging in het schip en keerde terug.(Lukas 8:34-37)

Verschillende punten die wij ons moeten realiseren voordat we deze tekst proberen te begrijpen. Ten eerste zijn dit heidenen en geen joden. En dat is een heel groot verschil, de joden waren een hechte groep mensen die veel verschil zagen tussen hen en de mensen om hen heen. Ten tweede waren deze varkens een bron van inkomsten, de waarde van deze dieren was heel veel en dat is nu allemaal vernietigd. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de varkens niet van één eigenaar waren maar van het hele dorp.

Nu lijkt de eerste reactie een goede reactie, ze zagen de bezetene verlost en ze werden bevreesd. Maar helaas monde die vrees niet uit in dat wat het had moeten doen. De vrees was zo groot dat ze liever hadden dat Jezus zou verdwijnen voor er nog meer ongelukken zouden gebeuren.

Met andere woorden, de mensen hadden liever dat de demonen veilig in deze man zouden blijven dan dat ze vrij zouden zijn en dingen doen dat hen zou schaden. Hier in India zien we dit soort geloof heel sterk. Er is een enorme angst voor de miljoenen goden die ze dienen. Alles wat ze doen is om maar te voorkomen dat de goden boos worden. Elke dag zien we ze met wierook voor de grootouders of beelden van goden zwaaien.

Wat Jezus hier dus gedaan heeft geeft hen angst voor wat er nu gaat gebeuren. Want nu is er iets veranderd, deze man is niet langer meer gebonden door kwade geesten, maar waar zijn die geesten nu? Die Jezus moet hier weg, want Hij brengt het geestelijke evenwicht dat men had uit balans en niemand kan voorspellen wat er nu gaat gebeuren.

En wij weten dat dit heel onredelijk is, in plaats van blij te zijn voor de verlossing van deze man die bezeten was, is er een enorme angst die eigenlijk alleen maar gevoed wordt door onwetendheid. En Jezus laat het daar ook bij, want die tijd is nog niet gekomen. Waarom Jezus dit dan wel gedaan heeft, heeft alles te maken met de openbaring van Zijn geestelijk autoriteit. Want de wereld moet weten, dat Hij boven alles staat, dat alles zich aan Hem moet onderwerpen.

Deze mensen zien dat nog niet, zij zien alleen maar de angst voor wat er gaat komen, ondanks dat Jezus hier Zijn heerlijkheid openbaart. Maar die blindheid is precies hetzelfde als wij ons ook laten leiden door angst. Dan wordt dat waar wij bang voor zijn onze god en worden wij ook onredelijk naar Jezus toe.

Laat er maar een soort vrees zijn in ons leven, een gezonde vrees voor God. Zodat wij niet leven vanuit de vrees voor mensen of de vrees voor ziekte, maar dat wij leven uit een vrees voor God alleen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.