Een andere kijk op ziekte

Lukas 8

40 Het gebeurde, toen Jezus terugkeerde, dat de menigte Hem ontving, want ze waren allen op Hem blijven wachten. 41 En zie, er kwam een man, van wie de naam Jaïrus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte Hem naar zijn huis te komen. (Lukas 8:40-41)

Kijk eens wat er hier gebeurt, een man is wanhopig want zijn dochtertje is ziek. Hij mag dan een leider zijn in de synagoge, maar alles gaat opzij want hij is persoonlijk geraakt door wanhoop. Zijn positie doet er even niet toe en wat hij misschien hiervoor over Jezus dacht zet hij ook opzij. Als Jezus zijn dochtertje kan genezen dan maakt het even allemaal niet uit.

Is het raar om dus eigenlijk te denken dat het helemaal niet zo slecht is om ziek te worden? Hier in onze gemeente waren er twee zussen, zij hadden een broer die niet naar de kerk ging. De zussen waren natuurlijk voor hem aan het bidden en op een gegeven moment kreeg die broer een zwaar ongeluk en kon zelfs voor een tijd niet veel meer bewegen. Zou dat nu het antwoord zijn op het gebed van die zussen?

Op dit moment is die broer één van de meest trouwe kerkgangers. Elk moment dat hij tijd heeft om samen te zijn met andere gelovigen pakt hij aan. God spreekt tot hem door visioenen. En hij is compleet genezen. Zeker nu kunnen we alleen maar blij zijn dat hij dat zware ongeluk kreeg.

We moeten leren dat ziekte of andere problemen geen probleem is voor God. Als we een zegen bidden voor andere mensen dan moeten we ons realiseren dat die zegen ook problemen of ziekte kan zijn. Want alles moet tot doel hebben dat mensen inzien Wie God is, dat mensen stil gaan staan in hun leven en zich tot God richten. En dat is wat er gebeurt bij deze man. Hij is wanhopig, maar Jezus heeft hoop. Deze man gaat een hele belangrijke les leren in zijn leven.

En dat moeten wij ook leren begrijpen. De problemen die op ons pad komen zijn er voor ons om te groeien in geloof. De ziekte is er niet om te leren welk medicijn we nodig hebben, de ziekte is er om te leren dat we van God afhankelijk zijn. Daarom moeten we niet treurig zijn op het moment dat het even niet mee zit in ons leven, want dat is juist een teken dat God wat wil doen in ons leven, Hij wil ons bereiken.

Daarom kunnen we Jakobus nazeggen dat we vol van vreugde zijn als we problemen tegen komen, want dat is de tijd dat er groei komt in ons geloof. Dit is een andere kijk op ziekte.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.