Heere Jezus

Lukas 6

46 Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? (Lukas 6:46)

Hier komt een heel belangrijk punt van Jezus. Een punt dat wij vaak over het hoofd zien. Want Wie is Jezus voor ons? Is Hij de man die aan het kruis is gegaan voor onze zonden zodat wij verlost zijn? Is Hij de Zoon van God die onze genade is? Is Hij de redder van de wereld zodat wij het eeuwige leven ontvangen?

Al die vragen zullen wij positief beantwoorden, want dit is wat wij willen. Dit is wat wij denken dat het evangelie inhoud. Maar noemen wij Jezus ook Heere? En als wij Jezus Heere noemen, is Hij dan ook onze HEER? Niet een heer in de zin van een belangrijke titel, zoals ‘koning’ of ‘minister president’. Maar een heer die bepaald wat wij doen, een HEERE die heer is over ons leven.

En dat is waar Jezus hier op wil wijzen. Mensen kunnen Hem wel Heere noemen, maar zolang ze niet doen wat Hij zegt, is Hij niet werkelijk hun Heer. Dan zijn het loze woorden die mensen spreken, dan zijn het woorden van status die Jezus lijkt te verkrijgen, maar niet woorden van erkenning van wie Jezus werkelijk is.

We moeten deze vraag elke keer aan onszelf stellen, wie is de heer van ons leven? Naar wie luisteren wij. Want we kunnen wel zeggen dat we christen zijn en we kunnen wel wekelijks naar een dienst gaan, maar dat betekend nog niet dat Hij ook onze Heer is. Menen wij wel de liederen of psalmen die wij zingen? Is het wel echt het gebed voor het eten? Want dat is de vraag die Jezus hier ook aan jou stelt.

Wij noemen Hem Heere Jezus, is Hij dat ook in jouw leven? Doen wij wat Hij van ons verlangt? Voor een echte christen is Jezus de Heer van zijn/haar leven. Een echte christen heeft meer vertrouwen dan alleen het kruis. Een echte christen dient geen twee heren, maar Jezus alleen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.