Wees wijs

Lukas 6

46 Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? 47 Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. 48 Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. 49 Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot. (Lukas 6:46-49)

Een bekend zondagsschoolverhaal, het verhaal van de wijze bouwer en de domme bouwer. Het is zo’n leuk verhaal geworden dat we vergeten zijn wat het precies inhoud. Veel mensen denken dat als we christen zijn we dus wijze bouwers zijn omdat wij ons leven op de hoeksteen Jezus hebben gebouwd. De domme bouwer is degene die niet Jezus als fundering gebruikt en daarom zal zijn huis worden weggevaagd in de overstroming.

Is dit wat er staat? Is dit de boodschap van Jezus?

Deze boodschap is niet voor de wereld om te laten zien dat we ons leven op Jezus moeten bouwen, deze boodschap is voor de kerk. Want de werkelijke boodschap hier is dat een wijze man die hoort wat Jezus zegt en er dan naar luistert. En een dwaze man hoort ook wat Jezus zegt, maar gaat gerust verder op zijn eigen houtje en gehoorzaamt helemaal niet naar wat Jezus zegt.

Het verschil zit hem niet in het christen zijn of niet, het verschil zit hem in de uitvoering. We kunnen wel luisteren, maar als we er helemaal niets mee doen, zijn we dwaze bouwers. We bouwen ons leven op zand. Maar als we Jezus horen en het beginnen toe te passen in ons leven dan bouwen we ons leven op de rots en staat het sterk. En deze boodschap is misschien niet de zondagsschoolboodschap, maar het is wel de boodschap van Jezus.

Hoeveel dwazen hebben we dan in de kerk? Want de lat ligt opeens een stuk hoger, de lat is niet of wij met onze mond erkennen dat Jezus de hoeksteen is, de lat is dat wij doen wat Jezus zegt. En dat maakt deze gelijkenis ook veel logischer. Want hoe kan Jezus nu de rots zijn van ons leven zijn als wij gewoon onze eigen weg gaan.

Ben jij dwaas of wijs? Pas jij het onderwijs van Jezus toe in je leven? Of ben je een christen die het liefst de leuke verhalen van Jezus op de zondagsschool hoort? Het is een harde boodschap en het moet ons confronteren. Ben jij wijs of dom? Wat doe jij met jouw leven, is Jezus de fundering, is Hij de leidraad waarlangs je bouwt? Of is het je eigen wijsheid of de wijsheid van deze wereld? Wees niet dwaas, bouw je leven werkelijk op wat Jezus zegt, hoor naar Hem.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.