Goede vruchten

Lukas 6

43 Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. 44 Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken. 45 De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. (Lukas 6:43-45)

Au, dit doet pijn, dit is niet wat we gewend zijn om te horen. Wat we zo graag horen is dat we genade hebben en dat we door het bloed van Jezus naar de hemel gaan. God kijkt niet langer naar ons, maar ziet Jezus als Hij naar ons kijkt. Dit laatste staat niet zo in de bijbel, het is een interpretatie van de rechtvaardigheid die wij in Jezus ontvangen. En aangezien wij er van overtuigd zijn dat wij niet werkelijk rechtvaardig kunnen worden door het kruis moet het Jezus wel zijn die het voor ons heeft gedaan. En daar komt deze uitspraak van.

Maar als we deze woorden van Jezus leren begrijpen dan is het werkelijke verlangen van God wel degelijk dat de rechtvaardigheid die wij ontvangen in Jezus werkelijk in ons leven tot uiting komt. Want wat wij willen is dat wij als slechte boom met giftige vruchten voor God kunnen staan en de mooie vruchten van Jezus met een plakbandje aan de takken hangen en dat God dat ziet. Maar wat God wil is dat wij een goede boom worden die goede vruchten draagt.

Wij hebben het altijd over slechte mensen, maar er moet een moment komen dat wij ook door het kruis worden veranderd en wij daardoor een goede boom worden. Een boom die goede vruchten draagt. Wij moeten van binnen veranderd worden en niet van buiten. Ons hart moet gereinigd worden door Jezus en wij moeten Zijn rechtvaardigheid ontvangen zodat wij de vruchten kunnen dragen die bij het nieuwe leven horen.

Wij willen hier zo graag overheen lezen, wij willen zo graag kunnen vasthouden aan de verkeerde vruchten in ons leven. We willen niet dat er ook maar iets veranderd in ons leven en we houden ons vast aan de genade van God. Maar de genade van God wil juist dat wij goede bomen worden, dat ons hart veranderd. Dat wij uit een goed hart leven en zo de rechtvaardigheid van Jezus werkelijkheid wordt in ons.

Het is geen populaire boodschap, de liefde van God willen we graag oppervlakkig zien. God heeft ons lief en als wij om vergeving vragen is het genoeg. Maar dat is geen rechtvaardigheid ontvangen in Christus, dat is een valse rechtvaardigheid. Werkelijke rechtvaardigheid begint als ons hart veranderd en wij een boom worden die goede vruchten begint te dragen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.