Hetzelfde als God

Lukas 6

39 Hij sprak tot hen een gelijkenis: Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen? 40 Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. (Lukas 6:39-40)

Wat probeert Jezus te zeggen met vers 39 en 40? Het lijkt alsof het een leuke Chinese spreuk is maar dan van Jezus. Want als we deze verzen op zichzelf nemen dan hebben ze eigenlijk helemaal geen waarde. Natuurlijk als een blinde een blinde leidt gaat het vanzelf fout en een goede leraar zorgt er voor dat de discipelen hetzelfde doen als Hij.

In sommige vertalingen hebben ze tussen vers 38 en 39 een splitsing gemaakt alsof Lukas van onderwerp veranderde. Maar dat is niet zo, deze verzen horen juist bij het voor gaande. In de voorgaande verzen heeft Jezus het er over dat God ons leven benadert zoals wij anderen benaderen. God meet met de maat zoals wij meten bij anderen.

Een blinde is iemand die de weg niet zelf kan bepalen. Een blinde is beperkt in zijn observaties en het is dus niet mogelijk om de juiste keuzes te maken. Als wij zoals de wereld blijven denken, dan zullen wij net als de wereld blijven oordelen omdat we dan blind zijn. Maar op het moment dat onze ogen open gaan, verandert ons hart en is het niet meer de kritiek of het egoïsme waardoor wij geleid worden, maar is het Gods hart.

We kunnen nooit een blinde leiden als we zelf blind zijn. We kunnen nooit de wereld helpen als we zoals de wereld blijven denken. We moeten leren om zoals God te denken, alleen dan kunnen we werkelijk een helpende hand zijn in deze wereld, alleen dan kunnen we werkelijk van waarde zijn. Een blinde kan een blinde niet leiden.

Hetzelfde met vers 40, het doel is niet dat we mensen gaan zwart maken, het doel van God is dat we mensen bereiken met ons leven. En dat is precies wat Jezus doet, Hij kwam niet om alleen maar te preken, Hij kwam om te laten zien hoe het moet en wij moeten Hem daarin volgen. En zo moeten wij ook niet vol van deze wereld zijn en tegelijk proberen het woord van God te preken, het is alsof een blinde een blinde leidt. Wij moeten het leven dat God van ons verlangt leven en alleen dan zijn we ziende.

Vers 40 kan ook vertaald als: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ Zoals God handelt, zo moeten wij ook handelen, zoals Jezus ons het leven heeft voorgeleefd, zo moeten wij ook leven. Dit is het koninkrijk van God, zo zijn we werkelijk een licht in deze wereld. God is genadig en barmhartig, laten wij hetzelfde zijn.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.