Fanatiek

Lukas 6

6 Het gebeurde ook op een andere sabbat dat Hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand, van wie de rechterhand verschrompeld was. 7 De schriftgeleerden en de Farizeeën letten scherp op Hem of Hij op de sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om Hem te beschuldigen. (Lukas 6:6-7)

Al vele malen zijn er op deze website overdenkingen geschreven over het religieus fanatisme dat onredelijk wordt. Religieus fanatisme heeft niets meer met de liefde voor God te maken, maar met een liefde voor zichzelf en de eigen overtuiging.

Religieus fanatisme komt in elke denominatie voor. Zo gauw we ONZE denominatie boven die van anderen stellen komen we in een gevaren zone. Als we dan ook nog eens discussies aan gaan op het niveau van die verschillen in denominaties, zijn we niet langer bezig met het bereiken van mensen voor het koninkrijk van God maar voor ons eigen koninkrijkje. We zoeken dan niet meer wegen om met elkaar in eenheid God te dienen, maar we zoeken naar de verschillen om zo aan te wijzen waar het volgens ons fout gaat.

En dat is wat de religieuze leiders hier doen. Het gaat ze niet om waarheidsvinding, het gaat ze er om om Jezus de hak te zetten. En dan gaan ze zover dat zelfs het noodlot van een ander gebruikt zal worden om Jezus in een kwaad daglicht te zetten. Wat een gevaar is dit, want dan schuwen we niets, zelfs het hart van God niet om maar vast te blijven houden aan onze mening.

Een man met een verschrompelde hand is slechts een casestudy om te kijken of Jezus hem gaat genezen. En in plaats van te kijken naar het hart van God die er naar verlangt om mensen te genezen en te bevrijden, kijken ze naar een versteende wet.

We zullen nooit eenheid krijgen in de kerk door discussies over dogma’s en meningen. Dan zullen er altijd splitsingen blijven. Maar als we niet langer gaan kijken naar wat ons uniek maakt, wat ons zo goed maakt, maar gaan kijken naar wat God met ons wil doen hier op aarde, zal er een verandering zijn in ons hart. Dan is ons hart gesmolten om zo te kunnen worden gekneed door God.

Soms hoeven we niet alles op een rijtje te hebben op stenen tafels, soms moeten we net als een kind gewoon zoeken naar het hart van de Vader. En daar mogen we fanatiek in zijn, God kijkt niet naar onze dogma’s God kijkt naar ons hart.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.