Het hart van Gods wet

Lukas 6

1 En het gebeurde op de tweede sabbat na het Paasfeest dat Hij door de korenvelden ging; en Zijn discipelen plukten aren, wreven die met de handen stuk en aten ze op. 2 Sommigen van de Farizeeën zeiden tegen hen: Waarom doet u wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat? 3 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hebt u ook dat niet gelezen wat David deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren? 4 Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren, broden die niemand mag eten dan alleen de priesters? 5 En Hij zei tegen hen: De Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat. (Lukas 6:1-5)

Het is een moeilijk voorbeeld dat Jezus geeft. David die de fout in gaat door te eten van de toonbroden waar echt alleen maar de priesters van mochten eten. En nu lijkt Jezus te zeggen dat het helemaal niet zo’n probleem was. Er is een reden dat Jezus David als voorbeeld neemt. Voor de religieuze leiders zijn al deze mensen zoals Abraham, David, Elia, mensen die hoog in aanzien staan.

Wat is de connectie tussen wat de discipelen hier doen en wat David deed. Het gaat in beide gevallen om eten. David moest eten omdat hij hongerig en op de vlucht voor Saul was. De discipelen aten slechts een snack, maar dan op de sabbat. Beide daden waren niet toegestaan in de wet van God. En toch wil Jezus hierin ergens op wijzen.

Want David was in nood, hij was op de vlucht omdat hij moest vrezen voor zijn leven. Hij had honger, maar kon nergens terecht. Daarom at hij uit nood de toonbroden. De situatie breekt een regel of traditie open om zo te kunnen voorzien in een nood. De situatie is niet gericht op de wet, maar op het hart. En zou God daar boos op worden, dat de toonbroden in Zijn tabernakel worden gebruikt om Zijn gezalfde te helpen in nood? Als dat niet zou gebeuren dan zou de regel Gods hart in de weg staan.

En zo is het ook met de sabbat en daarom kan Jezus toevoegen dat Hij de Heer van de sabbat is. Hier zijn discipelen bezig, te genieten van de bruidegom en het volgen van Jezus. In hun kinderlijke onschuld genieten de discipelen van wat daar groeit, moet Jezus die de Heer is van de sabbat dan boos gaan worden en dit gaan afkeuren? Dat is niet het hart van God.

Soms willen wij zo graag voor God spelen en de regels en wetten van God zo hardhandig opleggen zonder dat we kijken naar het hart. En die strijd voert Jezus hier, Hij als de Zoon des mensen die de Heer van de sabbat is en de religieuze leiders die niets liever willen dan voor wetgever spelen. God is rechtvaardig en heilig in Zijn liefde en dat moeten we begrijpen voordat we ook maar beginnen aan het bestuderen van Zijn wetten.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.