Volmaakte wil van God

Romeinen 12

1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:1-2)

Het doel is niet dat we God leren doorgronden en dat we alles begrijpen wat Hij doet. Het verlangen naar deze kennis is wat de duivel aan Eva aanbood. Het is een kennis die ons gelijk wil maken aan God zodat we Hem op ons niveau kunnen beoordelen. Het doel is wel dat we Gods wil leren kennen voor ons leven. Zijn verlangens die Hij met ons en de wereld heeft.

Het beeld dat Paulus hier schetst is een bijna volledig beeld van onze relatie met God. Zo moeten wij in de relatie met God zoeken naar Zijn wil. En dat is niet ingewikkeld, het is simpel, het is redelijk, het is normaal. Alles wat we hoeven te doen is ons leven in Gods handen leggen ons innerlijk te laten veranderen door Zijn ontferming door de vernieuwing van ons denken die wij ontvangen door de waarheid in de Heilige Geest.

En dan zullen we begrijpen wat Gods verlangen is voor ons leven, wat Zijn wil is voor onze wandel. Dat is niet ingewikkeld en vraagt geen menselijke offers, het vraagt dat wij leren leven uit Zijn hand. En dat kan alleen als we deze wereld loslaten, als we ons lichaam opofferen heilig en puur.

Het staat werkelijk lijnrecht tegenover elkaar. Het leven naar de wil van God en de wereld gelijkvormig worden. Daarom is het gewoon niet mogelijk om werkelijk Gods wil te kennen en tegelijk bezig te zijn met de verlangens van deze wereld, de lusten die hier welig tieren. Het opofferen van ons leven, ons lichaam is dus echt een vereiste om Gods wil te kennen.

We willen zo graag de weg kunnen afsnijden, we willen zo graag en de lusten van de wereld en de wil van God kennen. Maar het is gewoon onmogelijk. Jezus heeft het gezegd en ook Paulus laat het hier weten. We moeten de wereld niet gelijkvormig, we moeten ons leven laten vernieuwen door Gods waarheid in een lichaam dat we tot Gods eer willen leven, dan zullen we weten wat Gods verlangen is.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.