De tijd nemen

Romeinen 11

33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! 34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? 35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11:33-36)

Soms horen we mensen zo spreken over God. En dan kunnen we veroordelend denken dat ze van die religieuze mensen zijn. Maar misschien is er wel wat mis met ons. Misschien kunnen we niet begrijpen dat mensen zo vol zijn van de dingen van God dat ze dit recht uit hun hart kunnen zeggen.

6 Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. (Psalm 139:6)

Hetzelfde gebeurt vaak bij David als hij een psalm schrijft. Nadenkend over wat God allemaal doet, roept hij het uit dat het allemaal te wonderlijk, te hoog is voor hem om te begrijpen. Hij kan er niet bij zo heerlijk en vol van goedheid en liefde is het als we nadenken over God.

Er is maar een ding dat ons deze waarheid kan geven, meditatie. En niet een new-age meditatie, maar gewoon Gods woord lezen en Zijn Woord bidden en er over nadenken. Aandacht geven aan God door tijd apart te zetten in ons leven om Gods waarheid tot ons door te laten dringen. En dan komen we vanzelf op een punt dat het teveel voor ons wordt, niet omdat we te lui zijn, maar omdat het gewoon niet meer te bevatten is.

Het is mogelijk om dit heel religieus uit te spreken, simpel weg omdat we geen moeite nemen om werkelijk Gods woord tot ons door te laten dringen. Maar het is ook mogelijk om dit helemaal niet te zeggen omdat we er niet mee bezig zijn. En dan komt de trots in ons leven, we zien niet hoe heerlijk en groot God is omdat alles om ons zelf draait. Ons werk, ons gezin, onze entertainment het draait om onszelf.

Om werkelijk te begrijpen wat Paulus hier zegt moeten we Gods woord tot ons nemen en er over nadenken, net als David. Het hardop lezen van de bijbel, het bidden van de beloften van God, het kennen van Zijn verlangens. Alleen dan zullen we samen met Paulus en David het kunnen uitroepen. Het is te wonderbaarlijk voor mij, het is niet te begrijpen, de heerlijkheid van God.

Neem je geloof serieus, neem serieus de tijd voor God.

This entry was posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.