Overweldigend

Romeinen 11

33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! 34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? 35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11:33-36)

Na deze moeilijke stof waar Paulus door heen is gegaan roept hij het uit. God die ondoorgrondelijk is in alles wat Hij doet. Wat een diepte van rijkdom in wijsheid en van kennis. Er zijn van die momenten dat we het gewoon moeten erkennen, dit is te ingewikkeld voor mij, dit zal ik nooit begrijpen. God is zoveel meer dan ik me maar kan indenken, Zijn diepte, Zijn heerlijkheid het is onnaspeurlijk, het is gewoon niet te bevatten.

Wij trotse schepping, durven we nog zo te denken over God. Of moeten we perse alles in dogma’s proberen te beschrijven zodat we God kunnen bevatten. Het kan gewoon niet. God is geen mens, wij Zijn naar Zijn evenbeeld geschapen, maar nog steeds is Hij de Schepper. Wie zijn wij dat we God advies kunnen geven, wie zijn wij dat we iets aan God kunnen geven zodat Hij Zich wel om ons moet bekommeren? Alles wie wij zijn en wat wij hebben, hebben we van Hem ontvangen, uit Zijn hand.

O, de diepte van Gods heerlijkheid en majesteit en goddelijkheid, wie kan het bevatten? Zo moeten we in het leven staan, zo moeten we zoeken naar Gods liefde en zorg. Als een kind moeten we geloven. Want zoals een kind nog maar weinig begrijpt van de grote mensen wereld en maar moet vertrouwen op papa en mama, zo moeten wij ook vertrouwen op God zonder dat we alles begrijpen.

O, wat een heerlijkheid waar wij in mogen wonen, zonder dat we het begrijpen. Zo moeten we staan in ons leven. Zo moeten we bidden, zo moeten we aanbidden, zo moeten we leven dag aan dag.

Want uit God en in God en door God is alles hier op aarde. Aan Uw hand o God wil ik wandelen, vertrouwen op Uw goedheid en uw majesteit. Aan Uw hand ben ik veilig, want uit U ben ik en door U leef ik. Aan God alle lof en eer.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.