Gevonden, niet gezocht

Romeinen 10

19 Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken. 20 En Jesaja durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen. 21 Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. (Romeinen 10:19-21)

We zitten nog steeds in de hoofdstukken die gaan over het volk Israël, het volk waar Paulus bij hoort. Paulus wil laten zien dat God werkelijk de keuze heeft gemaakt om niet langer exclusief met Israël bezig te zijn maar de hele wereld tot Zich heeft geroepen.

De teksten die Paulus aanhaalt maken duidelijk dat God te maken heeft met een volk dat koppig is. Hij heeft hen uitgekozen om voor te zorgen, om lief te hebben, om als een Vader voor Zijn kinderen te zijn,maar ze zijn ongehoorzaam en spreken tegen. Paulus wil dat men als Jood zich hier door aangesproken voelt, men moet de waarheid leren zien. God vraagt gehoorzaamheid en dat hebben ze niet gegeven.

We moeten ons afvragen of wij niet net zo zijn geworden. De woorden die Paulus spreekt over het volk Israël lijken echt van toepassing op de christenen van vandaag. Hoe vaak lezen wij God de les over hoe het christendom er uit moet zien? Vragen wij God nog wel om wijsheid en kennis, vrezen wij God werkelijk in ons leven? Persoonlijk zie ik geen verschil.

Wij moeten de joden eigenlijk tot jaloersheid wekken. In onze relatie met God moeten de joden zien dat God werkelijk ook met ons is. En dat moet hen doen terugverlangen naar wat God is begonnen met Abraham. Verlangen naar de werkelijkheid van God in het leven van de mensen. Maar is er wel iets om jaloers op te zijn?

God is met ons een nieuwe weg ingeslagen. Een weg die beter moet zijn dan de weg die de Israëlieten gingen. Een weg die jaloersheid moet brengen bij de joden voor ons leven met God. Laten we weer werkelijk zo leven zoals Paulus hier beschreven heeft. Laten we werkelijk God zoeken zoals Hij het bedoelt heeft.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.